Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark och Lärcentrum i Vilhelmina och Lycksele arrangerar utbildning i Livscykelanalys – LCA

En dag i Vilhelmina 2 december eller i Lycksele 3 december

Tid: 9-16 inklusive lunch och fika    Kostnad: 750 kronor

Vad är en Livscykelanalys?

  • Det är en metod för att skapa en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning – till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.
  • Resultatet av en LCA visar hur stora mängder av olika naturresurser som förbrukas och av ämnen som släpps ut till luft, mark och vatten
  • Den visar också allt man kan vara stolt över och marknadsföra!

Varför ska man göra en Livscykelanalys?

  • För att förbättra besluten i produkt- och processdesign
  • Skapa bättre upphandlingsunderlag
  • Utveckla sin kommunikation om miljöfrågor
  • Identifiera besparingar och risker i hela livscykeln
  • Förstärka varumärket och visa upp hur min produkt eller tjänst är konkurrenskraftig
  • Skapa livscykelperspektiv för miljöledning
  • Livscykelanalyser ger ett bra underlag för framtida produktoptimeringar

Utbildningen vänder sig till dig som är
– Produktutvecklare
– Inköpare
– Affärsutvecklare
– Miljöstrateg
– eller jobbar i kommun eller landsting med krav på rapportering av klimatpåverkan från ett livscykelperspektiv

Kursledare är Marcus Wendin från Miljögiraff som har mångårig erfarenhet av LCA
Läs mer om Marcus och Miljögiraff HÄR
Läs mer om utbildningen på Lärcentrums hemsida HÄR

Anmälan senast 2019-11-15
Anmäl dig HÄR