Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Den här bilden beskriver på ett översiktligt sätt Teknikparkens arbete med grön omställning.
Principen är enkel, med start i en ISO-standard skapar verksamheten mål för grön omställning, som sedan genomförs med hjälp av ständig förbättring. 
När metodiken börjar sätta sig, kan verksamheten fortsätta och toppa med värdegrund, sk Code of Conduct, och djupare studier av livscykeln genom LCA och Ecodesign.
Kontakta Inlandet Teknikpark, Per Lindberg e-post per.lindberg@edu.vilhelmina.se