Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

INLANDETS TEKNIKPARK NYHETSBREV Vecka 04 2018

PROTOTYPER OCH DYNAMISK SIMULERING

Teknikparken arbetar med lokala innovatörer och deras idéer där teknikparken bidrar med att arbeta fram och förädla prototyper för utvärdering. Arbetet innebär också att hitta en lämplig samarbetspartner för
produktionssättning när utvärderingsfasen är slutförd. Detta arbete är ett bra exempel på hur företagen kan utnyttja en 3D-skrivare till att förbättra sina produktidéer och snabbt få ut en ny prototyp för utvärdering innan det är
dags för produktion. Detta arbete sker inom ramen för Botnia Business Innovation där vi arbetar aktivt med att skapa en innovativ miljö i denna region. Inom detta arbete sker även ett arbete med Umeå Universitet och
Soliferpolar AB där vi fokuserar på dynamisk simulering av chassi och hjulupphängning. Målet är att ta fram en modell för hur man bäst simulerar hur kaross, chassi och hjulupphängning beter vid olika påfrestningar och allt
detta sker helt i datormiljö och målet är att förkorta utvecklingstiden för husvagnar i framtiden när det kommer till grundkonstruktionen.

Inlandets Teknikpark besökte Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå för att diskutera möjliga praktikplatser för Malgomajskolans gymnasieelever. Volvo Lastvagnar i Umeå är en stor arbetsplats med många olika discipliner och
där finns tillgång till modern teknik och produktionsmetoder. Det finns goda förhoppningar för att kunna skapa intressanta praktikplatser för teknikprogrammen.

Många av framtidens tekniska utmaningar och frågor rör sig ofta kring energiteknik och vi behöver förbereda vår region med utbildad arbetskraft inom detta område.

Malgomajskolan tittar på möjligheten att upprätta en ny disciplin för att utbilda vindkraftstekniker lokalt till vår region. Behovet av vindkraftstekniker fortsätter att vara stort och det är en låg utbildningskapacitet i denna region.
Upplägget av utbildningen kan skräddarsys efter vindkraftsföretagens behov och det finns stora möjligheter till samarbeten mellan övriga utbildningsorgan i norra Sverige. Många av framtidens tekniska utmaningar och frågor rör sig ofta kring energiteknik och vi behöver förbereda vår region med utbildad arbetskraft inom detta område.

Teknikparken har nu fått medel för att investera i flera LEGO-robotar, VR-glasögon och 3D-skrivare att placera ut i skolorna inom Dorotea, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Den gemensamma utbildningen i 3D-teknik för lärare på de kommunala skolorna togs emot väl och vi fortsätter att arbeta för att få ut fler tekniska verktyg till skolorna att hålla upp nyfikenheten och skapandet i tidig skolålder.

Teknikparken fokuserar brett och vi deltar i flera projekt på regional- och EU-nivå och målet är att få så stor avkastning som möjligt inom vår region. För att kunna växla ut detta fortsättningsvis i framtiden så är planen att
bolagisera teknikparken för att gå från projektform till en långsiktig verksamhet. I denna diskussion är både Region Västerbotten och Länsstyrelsen med och bidrar.

Leta upp oss på Facebook eller besök vår hemsida för fler nyheter framöver.

Kontakta oss
INLANDETS TEKNIKPARK
Stefan Backlund 070-589 60 51
Göran Asplund 070-251 40 78
Per Lindberg 070-265 22 14
www.inlandetsteknikpark.se