Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Webinarium del 2

Om hållbarhet, nya EU-regler
och hur företaget upprättar en cirkulär affärsmodell

Helt enkelt  – företagets hållbarhetsarbete i praktiken!

Nytt regelverk från EU ställer bl.a krav på cirkulära
produktionsmetoder och Inlandets Teknikpark ger praktiska förslag
om vad företaget bäst ska fokusera på!

Del 2: 9 november 11.00-11.45

Anmälan här!