Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Fredagen 13 december 2019 fick Teknikparken beslutet från Tillväxtverket. Projektet har beviljats sammanlagt 7,5 Mkr för perioden 2020-2022.
Projektet är en samverkan mellan Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner samt Region Västerbotten och Tillväxtverket som alla har ställt upp som medfinansiärer.

Projektet kommer att fortsätta arbetet med industriellt utvecklingsarbete med processförbättringar och jämställdhet, hållbarhet, kompetensförsörjning och nätverkande mellan företagen.

  • Nätverk och samverkan mellan inlandets företag och de större kustnära företagen i regionen
  • Förstärkt jämställdhetsarbete
  • Större fokus på hållbarhet
  • Kompetensförsörjning genom Kompetenspool
  • Initiera fler utbildningar tillsammans med Lärcentra

Teknikparkens långsiktiga och övergripande mål 2023 – 2033:

Fler av företagen i Västerbottens inland ska genom kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet blir en del av en större marknad i Sverige och utomlands, vilket ökar sysselsättning och tillväxt och bidrar till de nationella hållbarhets- och jämställdhetsmålen.

Teknikparkens projektmål 2023:

Inlandets företag ska kunna kvalificera sig som leverantörer till större industri inom regionen, som t.ex. Komatsu Forest, Volvo, GE Healthcare, Brokk, Northvolt m.fl. genom certifiering inom ISO 9001/14001.

Hållbarhet och miljö: Målet är att företagen växer och genom att utveckla sina produkter möter framtidens utmaningar inom hållbarhet.

Implementering av Livscykelanalys och miljövarudeklaration enligt ISO 14044 ökar företagens konkurrenskraft.

Företagen i inlandet ska medverka till att riksdagsbeslut om ett fossilfritt samhälle 2045 uppnås.

Industriföretagen ska uppnå ökad sysselsättning med högre andel kvinnliga anställda.