Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Doroteamässan 2020
i Medborgarhusets sporthall

Mässan har en preliminär agenda med tre huvudingredienser:
 • Torsdag 1 oktober: Workshop em/kväll med inbjudna politiker och företagare om inlandets utmaningar
 • Fredag 2 oktober, inkl lunch: Speakers corner och föreläsningar. Kommunutredning Sverker Lindblad. Kompetensförsörjning. Regionala Investeringar. Besöksnäringen. Inflyttnings-service. AI och Bildanalys
 • Fredag/lördag 2-3 oktober, med start kl 10: Mässa, nätverkande, utställningar
 • Programmet släpps i augusti
 • Anmälan till gabriel.holmlund@dorotea.se
  Du som önskar stå på mässan kan redan nu anmäla dig för att reservera din plats. Det kostar inget att vara med!
Vi som planerar Doroteamässan är Gabriel Holmlund Dorotea, Mikael Lönnback SoliferPolar, Tommy Korsén Vilhelmina Ingenjörsbyrå, Bengt Strömgren Region Västerbotten, Robin Norrman Process IT och Per Lindberg, Stefan Backlund och Göran Asplund från Inlandets Teknikpark

Nya medarbetare

Projektet Inlandets Teknikpark har anlitat konsulter inom områdena:

 • Jämställdhet: Johanna Engström och Anette Hedqvist på VKNA jämställdhetskonsulter ska hjälpa oss att uppnå ”en Vaken arbetsplats där alla anställda  kommer till sin rätt. När allas kompetens, kunskaper och erfarenheter tas tillvara tycker människor att det är roligt att jobba. Detta ger ökad lönsamhet, innovation och attraktivitet för företaget. Där människor trivs vill de också jobba kvar.” Citat från VKNA’s hemsida
 • Kommunikation: Eva Lindberg på Heligfjäll Ekosystem fortsätter inom kommunikation och håller nyhetsbrev och hemsidan aktuella.
 • Utvärdering och lärande: Eva ska också sköta projektets målstyrning och rapportering till Tillväxtverket

”Inlandet på väg mot världsklass”

Teknikparken bygger upp en Kompetenspool så att företagen i Västerbottens inland får möjlighet att hyra in resurser på deltid till en rimlig kostnad.

Teknikparken börjar med att hyra ut resurser inom följande områden:


Inköp

Teknikparken rekryterar just nu en erfaren inköpare som kommer att jobba med strategiskt inköp, tex

 • Dagligt inköp, val av leverantörer, offerthantering, förhandlingar, ramavtal, avtal, logistik, minimering av materialbrist och optimering av lager

CAD-konstruktör

Teknikparken rekryterar också en CAD-konstruktör som ska jobba med:

 • Hjälpa innovatörer att ta fram prototyper till sina konstruktioner genom att skapa solidmodeller för printning i våra 3D-skrivare. Konstruktion och uppdatering av befintliga konstruktioner. 2D- och 3D-CAD. Arbeta med ständig förbättring avseende kvalitet, produktionsteknik och kostnader.

Om ditt företag har behov av specialiserad resurs under en begränsad tid eller på deltid, hör av dig till Stefan Backlund 070-589 69 51 eller Per Lindberg 070-265 22 14

Inlandets Teknikpark har flyttat!

 

Vi har flyttat och bor vägg i vägg med Näringslivskontoret i Vilhelmina sedan 12 maj 2020

Vår nya adress:
Inlandets Teknikpark
Tingsgatan 1
912 33 Vilhelmina

Välkommen till oss!