Tfn: 070 – 589 60 51 info@inlandetsteknikpark.nu

Syfte, mål & affärsidé

Syfte

Inlandets Teknikpark är ett tekniskt utvecklingscenter för Västerbottens inland.

Mål
 • Att deltagande företag växer och utvecklar sina produkter
 • Att ungdomar får en attraktiv utbildning och utvecklingsmöjligheter i regionen
 • Att inlandets kommuner och företag når målet om ett fossilfritt samhälle 2045

(se regeringens mål om ett fossilfritt Sverige 2045 här)

Detta uppnår vi genom att Inlandets Teknikpark tillsammans med företag, samhälle och skolor utvecklar den nya teknik och de metoder som behövs för att främja utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle

Affärsidé
 • Inlandets Teknikpark skall vara ett centrum för teknisk kompetens med tekniska resurser
 • Fokus är på teknikomställning med avseende på produktutveckling och produktivitet samt klimatpåverkan
 • Kompetensutveckling och utbildning för att möta nya utmaningar inom ökande digitalisering och klimatpåverkan i vår omvärld

Digitalisering

 • 3D-teknik, CAD och 3D-printing
 • Automation
 • Processtyrning, Monitor affärssystem
 • Distansöverbryggande projektstyrning

Hållbar produktion

 • Fossilfri energiproduktion, vindkraft
 • Affärsmodeller för C02-reduktion
 • Affärsmodeller för vindkraftsetableringar
 • Fossilfria transporter, alternativa bränslen till diesel och bensin
 • Ökad lokal produktion, ta hem produktion till vår region (insourcing)

Inlandets Teknikpark har sitt säte på Malgomajskolan i Vilhelmina i samma lokaler som Teknik-, El- och Energiprogrammen.