Tfn: 070 – 589 60 51 info@inlandetsteknikpark.nu

Vision & mål

 

Syfte

Att deltagande företag växer och utvecklar sina produkter samt att regionens ungdomar får en attraktiv utbildning och stannar i regionen. Fokus på teknikomställningen med avseende på produktutveckling och produktivitet.

En ökande digitalisering och klimatpåverkan i vår omvärld stärker behovet av ytterligare teknikomställning och utbildning för att möta dessa utmaningar.

Affärsidé

Centrum för teknisk kompetens med tekniska resurser som främjar utvecklingen av inlandets företag i Dorotea, Åsele ,Vilhelmina och Storuman . Avsikten är att under 2018 skapa ett utvecklingsföretag som medverkar till att säkerställa regionens konkurrenskraft. Ett utvecklingsföretag skapar en långsiktig struktur som möjliggör att attrahera rätt sorts kompetens för att utveckla vår region.

Teknikparken skall på sikt även fungera som inkubator och nyföretagarpark för inlandet.

Inlandets Teknikpark har sitt säte på Malgomajskolan i Vilhelmina i samma lokaler som Teknik-, El- och Energiprogrammen.