Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Projektets övergripande mål

 • Övergripande mål är att fler av företagen i Västerbottens inland genom kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet blir en del av en större marknad i Sverige och utomlands, vilket ökar sysselsättning och tillväxt och bidrar till de nationella hållbarhets- och jämställdhetsmålen.

Syfte

Inlandets Teknikpark är ett tekniskt utvecklingsprojekt för Västerbottens inland och har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för perioden 2020-01-01 till 2023-02-28.

Projektet finansieras gemensamt genom Eruf, Region Västerbotten samt Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner.

Projektet ska ”Stödja kapacitet för SMF (små och medelstora företag) att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser”. Projektet verkar inom insatsområdet Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, med det programspecifika målet Fler växande företag i övre Norrland.

Om du har frågor om projektet, kontakta projektchef Per Lindberg per.lindberg@edu.vilhelmina.se

Projektmål

 • Inlandets företag ska kunna kvalificera sig som leverantörer till större industri i Västerbotten, genom certifiering inom ISO 9001/14001 och ökad leveransprecision, vilket leder till fler växande företag och ökad sysselsättning, med fler kvinnliga anställda inom industriföretagen.
 • Implementering av Livscykelanalys och Miljövarudeklaration enligt ISO 14044 bidrar till att företagen genom att utveckla sina produkter ökar sin konkurrenskraft så att företagen växer, och medverkar till att riksdagsbeslut om ett fossilfritt samhälle 2045 uppnås.
  (se regeringens mål om ett fossilfritt Sverige 2045 här).

Delmål

 • Fler företag i inlandet blir kvalificerade (får möjlighet att lämna anbud) som underleverantörer till kustnära större företag, dels genom att företagen blir certifierade enligt ISO 9001/14001 och dels genom att leveransprecisionen hos företagen förbättras och når kravet 95% genom arbete med produktionsteknik och ständig förbättring.
 • Projektet initierar ett arbetssätt med Livscykelanalyser enligt ISO 14044 för att uppnå Sveriges hållbarhetsmål
 • Teknikparken identifierar utbildningsbehov hos företagen i Västerbottens inland som sedan realiseras genom beställning av utbildning som genomförs av Lapplandsvux.
 • Inlandets företag har ökad samverkan med varandra och det sker fler affärer mellan regionens företag.
 • Teknikparkens kompetenspool erbjuder kompetens inom företagsekonomi för att skapa ett affärsnätverk mellan inlandets företag. Detta ger inlandets företag möjlighet att förstärka sin verksamhet inom marknadsföring och företagsekonomi.

Affärsidé

 • Inlandets Teknikpark skall vara ett centrum för teknisk kompetens med tekniska resurser
 • Fokus är på teknikomställning med avseende på produktutveckling och produktivitet samt klimatpåverkan
 • Kompetensutveckling för att möta nya utmaningar inom ökande digitalisering och klimatpåverkan i vår omvärld

Kompetenspool

Teknikparkens Kompetenspool kommer att erbjuda kompetens inom följande områden:

 • Inköp: strategiskt inköp samt löpande inköp
 • Kvalitetsteknik och Miljöteknik (ISO 9001/14000/14044)
 • Livscykelanalyser (LCA) och Miljövarudeklaration (EPD)
 • Hållbar produktion
  • Fossilfri energiproduktion, vindkraft och vätgas
  • Affärsmodeller för C02-reduktion
  • Affärsmodeller för vindkraftsetableringar
  • Fossilfria transporter, alternativa bränslen till diesel och bensin
  • Ökad lokal produktion, flytta hem produktion till vår region
 • CAD-konstruktion, Solidworks, samt 3D-printing
 • Produktionsteknik och processutveckling inom verkstadsindustri
 • Automationsstudier
 • Svetsteknik
 • Företagsekonomi och Marknadsföring

Kompetenspoolen anställer kvalificerad personal och erbjuder företagen att hyra in den kompetens företaget behöver under kortare eller längre perioder till självkostnadspris.

Inlandets Teknikpark har sina lokaler i samma byggnad som Vilhelmina kommuns Näringslivskontor, Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina 

Till startsidan

”Ge support till företagen i Västerbottens inland så att de genom kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet blir en del av en större marknad i Sverige och utomlands, vilket ökar sysselsättning och tillväxt och bidrar till de nationella hållbarhets- och jämställdhetsmålen.”