Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Vårens projekt är avslutade, vilket har bland annat inneburit ett välkommet tillskott av teknisk utrustning till högstadie- och gymnasieskolor i tre inlandskommuner.

Inom projektet Inlandsnod har Inlandets Teknikpark lyckats införskaffa och fördela 32 legorobotar, fyra 3D-skrivare och sex HTC Vive-glasögon till totalt nio högstadie- eller gymnasieskolor i kommunerna Vilhelmina, Storuman och Dorotea. De tre inlandskommunerna gör därmed Åsele, som fick sin utrustning i fjol, sällskap i att kunna erbjuda dessa i teknikundervisningen.

— Det kommer ju en ny läroplan nu där programmering kommer ingå, vilket var inget vi visste när vi drog igång projektet, men det betyder ju att skolorna är än mer nöjda och glada över framför allt legorobotarna, som kan användas för detta ändamål, säger Teknikparkens projektledare Stefan Backlund.

Inlandsnod var ett EU-projekt med syftet att öka intresset för gymnasial teknikutbildning hos framför allt tjejer, och Teknikparken hoppas att projektet kommer leda till att fler ungdomar från inlandet söker sig till tekniska utbildningar under de eftergymnasiala studierna.

Under våren har även Teknikparkens utbildning i affärssystemet Monitor genomförts, med 13 deltagare från företag i Lycksele, Vilhelmina, Storuman och Dorotea. Monitor är ett system som består av olika moduler som täcker alla de aktiviteter som förekommer i tillverkande företag.

Enligt Stefan Backlund kan det bli aktuellt att följa upp med en vidareutbildning, om intresset finns.

— Det skulle kunna ske redan i höst. Många drar inte full nytta av det dyra och fina systemet som Monitor är. Det är så mycket mer än att bara lägga order, utan är även utmärkt för till exempel prognoshantering och kalkyler. Det är för få som använder Monitor till allt det kan användas för, säger han.

Förutom en vidareutbildning i Monitor kan det även vid intresse bli aktuellt för en Inköpsutbildning i Teknikparkens regi i höst.