Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Certifiering ISO 9001, 14001 och 45001

ISO-certifiering är ett utmärkt sätt att jobba igenom ett företags verksamhet. Grunden bygger på ständig förbättring och resultatet blir att företaget har koll på hela verksamheten och vet var förbättringspotentialen är störst.

Kontakta Stefan Backlund från Teknikparken för att lägga upp företagets ledningssystem

  • ISO 9001 är det grundläggande ledningssystemet för att ge verksamheten en tydlig struktur, lättarbetade rutiner, fasta arbetssätt och en väl fungerande organisation
  • ISO 14001 är miljöledningssystemet. Det minskar miljöpåverkan och ger stöd för verksamhetsutveckling mot mer hållbarhet
  • ISO 45001 är ledningssystemet för arbetesmiljön. Verksamheten får en säker och hälsosam arbetsmiljö.
  • 3LED är ett digitalt verktyg för ditt ISO-system och hjälp hela vägen i mål!

Stefan Backlund är projektledare hos Inlandets Teknikpark.

Du når honom på mobil 070 – 589 69 51
och e-post stefan.backlund@edu.vilhelmina.se