Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

CAD-konstruktion & industridesign

– ett sätt att genom produktutveckling kombinera hållbarhet, låga kostnader och nytänkande!

Teknikparkens CAD-konstruktör Wille Lindgren kan du anlita på heltid eller deltid så länge som företaget behöver det.

  • Testa nya material och gör en Livscykelanalys med verktyget Ecodesign Studio
  • Formgivning och utveckling av prototyper till konstruktioner genom att skapa solidmodeller genom 3D-scanning och printning i 3D-skrivare.
  • Konstruktion och uppdatering av befintliga konstruktioner.
  • 2D- och 3D-CAD.
  • Jobbar i Solid Works, Solid Edge och Monitor.
  • Arbeta med ständig förbättring när det gäller kvalitet, produktionsteknik, design och kostnader.

Wille Lindgren är CAD-konstruktör och industridesigner

Du når honom på mobil 072-519 40 94
och e-post wille.lindgren@aselemek.com