Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Samverkanspartners

VKNA AB Jämställdhetskonsulter

  • Jämställdhet: Johanna Engström på VKNA jämställdhetskonsulter ska hjälpa oss att uppnå “en Vaken arbetsplats där alla anställda  kommer till sin rätt. När allas kompetens, kunskaper och erfarenheter tas tillvara tycker människor att det är roligt att jobba. Detta ger ökad lönsamhet, innovation och attraktivitet för företaget. Där människor trivs vill de också jobba kvar.” Citat från VKNA’s hemsida

Heligfjäll Ekosystem Teknik och ekologi

  • Eva Lindberg jobbar i Teknikparken med kommunikation genom nyhetsbrev och hemsidan. Eva sköter också projektets rapportering, uppföljning och utvärdering med Tillväxtverket