Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Samarbetspartners

Miljögiraff

Inlandets Teknikpark har ett pågående samarbete med Miljögiraff för att erbjuda Livscykelanalyser.

 • Metoden Life Cycle Assessment (LCA) enligt ISO 14044, används för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter.
 • LCA är grunden för ett fortsatt arbete för att ta fram en Miljövarudeklaration (Environment Product Declaration, EPD).
 • Tillsammans med Miljögiraff upprättar Teknikparken en LCA för ditt företags produkter till en rimlig kostnad under 2023 – 2025. 

Heligfjäll Ekosystem Ekologi och Teknik

Eva Lindberg

 • Kommunikation och uppföljning: Jobbar i Teknikparken med kommunikation genom nyhetsbrev och hemsidan samt projektets rapportering, uppföljning och utvärdering med Tillväxtverket
 • Miljöteknik: Bistår företag tex med att utveckla Cirkulära affärsmodeller och genomföra Livscykelanalyser.
 • Lean: Utbildar i Lean Produktion tillsammans med Gert Frick

eva.lindberg@heligfjallekosystem.se
070 – 724 34 16

Västerbottens  Handelskammare

Västerbottens Handelskammare och Inlandets Teknikpark inleder ett samarbete för att främja hållbara innovativa lösningar för framtiden i inlandet.

Teknikparken har egen kompetens och nätverk inom industriproduktion. Västerbottens Handelskammare  tillhandahåller kompetens inom affärsutveckling och export

Genom samarbetet rustar vi oss för framtiden och kan erbjuda inlandets företag både affärsmässiga och tekniska lösningar som stärker deras nationella och internationella utvecklingsmöjligheter.

Västerbottens Handelskammare

Anders Hjalmarsson VD
anders.hjalmarsson@handelskammaren.ac
070 – 556 39 05

 

VKNA AB Jämställdhetskonsulter

Johanna Engström

 • Jämställdhet och mångfald: Johanna Engström på VKNA jämställdhetskonsulter är Teknikparkens support för att uppnå “en Vaken arbetsplats där alla anställda  kommer till sin rätt. När allas kompetens, kunskaper och erfarenheter tas tillvara tycker människor att det är roligt att jobba. Detta ger ökad lönsamhet, innovation och attraktivitet för företaget. Där människor trivs vill de också jobba kvar.” Citat från VKNA’s hemsida

johanna@vkna.se 
070 – 245 72 42

Gert Frick Consulting AB

Gert Frick har omfattande erfarenhet av Lean produktion och produktionsledning sedan 1981 inom följande företag:

 • Volvo Cars Manufacturing system
 • Japan Management Association
 • Scania Production System
 • SAAB Automobile (GM)

Gert är senior rådgivare till Teknikparken och kan hjälpa företag med alla frågeställningar inom produktion och organisation.

gert.frick@gmail.com
072 – 970 70 59

Esam

Gör skillnad redan idag

Esam är samarbetspartner till Inlandets Teknikpark och är specialister på att utveckla kvalitets- och miljöledningssystem och har kompetens inom cirkulära affärsmodeller.

Inlandets Teknikpartner

Inlandets Teknikpartner är en avknoppning från Inlandets Teknikpark som fortsätter arbetet från tidigare projektperiod med att utveckla ISO ledningssystem och Lean produktion.

Per och Eva Lindberg kan hjälpa till med alla frågeställningar inom produktion och organisation.

per.lindberg@inlandetsteknikpartner.se
070 – 265 22 14

eva.lindberg@inlandetsteknikpartner.se
070 – 724 34 16