Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark

Här är vi som jobbar på Inlandets Teknikpark:

Per Lindberg
Projektchef Inlandets Teknikpark
tfn: 070 – 265 22 14
e-post: per.lindberg@inlandetsteknikpartner.se
Eva Lindberg, Heligfjäll Ekosystem, hållbarhetskonsult
Cirkulära affärsmodeller, Lean Produktion och ISO ledningssystem
tfn: 070 – 724 34 16
e-post: eva.lindberg@heligfjallekosystem.se