Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Om cookies

Sedan den 1 juli 2011 så får cookies och annan teknik som används för att lagra eller hämta uppgifter bara användas med besökarens samtycke – detta samtycke lämnas på olika sätt exempelvis genom besökarens webbläsare. Om du inte vill att din webbläsare ska lämna samtycke till att cookies från Inlandets Teknikpark lagras i din dator, så kan du ändra detta i din webbläsares inställningar. Läs mer på www.minacookies.se. Cookies är passiva filer som webbplatser lagrar på sina besökares datorer, bl.a. för att de ska känna igen dessa datorer nästa gång de får besök av dem.

 

Om GDPR

I enlighet med GDPR, den dataskyddsförordning som gäller i hela EU sedan 25 maj 2018, är det viktigt för oss på Inlandets Teknikpark att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi lämnar aldrig vidare information om dig till utomstående parter.
  1. Nyhetsbrev – Vårt nyhetsbrev hanterar enbart din e-postadress, det vill säga den är inte knuten till ditt namn. Nyhetsbrevets syfte är endast att informera om teknikparkens verksamhet, och för det behövs inga andra uppgifter än just din e-postadress. Du kan alltid avanmäla dig från vårt nyhetsbrev via den bifogade länken i brevet. Mer information från Mailchimp
  2. E-post – skickar du ett mail till oss så sparas det i 6 månader. Vi sparar ditt mail eftersom det kan vara så att du vid ett senare kontakttillfälle vill hänvisa till innehållet i ett föregående mail.
  3. Telefon – röstsamtal, samtalslista, sms och mms raderas automatiskt vid varje månadsskifte.
  4. Sociala medier – Vi använder oss av Facebook. Deras villkor och avtal har vi accepterat och signerat. Vi följer deras regelverk och önskar du inte följa oss längre avanmäler du dig på Facebook.
  5. Papper – Kundorder-plocklista, inkomna pappersbrev vilka innehåller personuppgifter destrueras kvartalsvis.
  6. Rutiner – Vid personuppgiftsincident rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar. Berörda parter informeras och händelsen dokumenteras på företaget och sparas tillsammans med den bokföring som enligt bokföringslagen skall arkiveras.
  7. Begäran om tillgång – Inom en månad skickas en skriftlig kopia på de personuppgifter eller kommunikationer vi har som berör dig.