Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Energisystem med vätgas

HEAL – Hydrogenbaserade Energisystem för Arktisk Logistik

Ett samverkansprojekt mellan Inlandets Teknikpark, Process IT Innovations, Storumans kommun, Inlandsbanan och Umeå universitet

Energisystemet

Hur ser framtidens smarta och hållbara energisystem ut?

Arktis – Vad krävs av ett hållbart arktiskt energisystem med tanke på miljö, energitillgång, industri och demografi?

Logistik – Vi ser hållbar logistik med nollemission som en nödvändighet för norra Sverige

Vätgas – En viktig faktor i elektrifieringen av norra Sverige

Vår vision

— En självförsörjande energiregion med levande landsbygd och smart nollemissionslogistik
— En kunskapsregion med hög innovationstakt inom hållbara energisystem
— En region som bygger upp nya arbetstillfällen inom framtidsteknologier som hydrogenbaserade transporter och maskinentreprenad med nollemission.

En del i ett nationellt kunskapscenter

Testbädd för vätgasinfrastruktur för tunga fordon och tåg

Produktion av vätgas direkt i vindkraftpark Undersöka skalbarhet och modulärt system för vätgasproduktion och distribution

Elektrifiering av E12-”Blå vägen” för tung trafik med hjälp av vätgas och snabbladdning