Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

CIRKULÄR EKONOMI

Cirkulära affärsmodeller

En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet.

Det är ett förhållningssätt som har kopplingar till det som kallas ”Lean” inom industriell verksamhet.
Teknikparken arbetar med verktyget Cirkulär Business Model Canvas och kan ge support med en Circulytic- analys för företagen.
Resultatet från en sådan analys kan sedan inspirera och ligga till grund för en Livscykelanalys enligt ISO 14044.

Under hösten 2020 har Inlandets Teknikpark gått med i arbetet som Svenska Institutet för Standarder, SIS, gör för att ta fram en standard för cirkulär ekonomi och cirkulär design. Läs mer om det på SIS/TK616

UTFORSKA KALUNDBORG SYMBIOSIS

Kalundborgs symbios är ett spännande exempel på ett nätverk mellan elva offentliga och privata företag i Kalundborg i Danmark.
Sedan 1972 har nätverket utvecklat världens första industriella symbios med en cirkulär produktionssyn.

Huvudprincipen är att ett överskott från ett företag blir en resurs för ett annat, vilket gynnar både miljön och ekonomin. Att ha ett lokalt partnerskap innebär att vi kan dela och återanvända resurser, och på det sättet sparar vi pengar och minimerar slöseri.

Symbiosen skapar lokal tillväxt och stöder den gröna övergången.

Klicka på bilden för att komma till en interaktiv animerad sida där varje företag och flöde beskrivs.

För att uppnå en mera cirkulär verksamhet har Inlandets Teknikpark sett ut 3 områden där företag och organisationer behöver ändra arbetssätt:

  • Kundvärdet definieras om. Vi ser en koppling till hållbarhet och Agenda 2030 genom att slutkunden inte bara får en produkt att använda; samma kund behöver också en omvärld, en planet att leva på och en social plattform att stå på. 
  • Värdeflödet – börjar med designen eller konstruktionen. Designen ska eliminera slöseri (avfall och föroreningar) och istället bidra till att varje produkt får ett längre liv genom delning, uthyrning, reparation osv.
  • Långsiktigt tänkande”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Citat från Globala målen.

Lean produktion kännetecknas av 6 kvalitéer.