Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

LEAN PRODUKTION ÄR HÅLLBAR OCH CIRKULÄR

Lean Produktion är Teknikparkens version av Toyota Way

• Lean är en utvecklingsstrategi från Toyota. Syftet med Lean produktion är att identifiera och eliminera alla faktorer (muda) i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

• Lean förändrar systemet i verksamheten från grunden

Vi ser en koppling till hållbarhet och Agenda 2030 genom att slutkunden inte bara får en produkt att använda; samma kund behöver också en omvärld, en planet att leva på och en social plattform att stå på. 

En Lean verksamhet skapar värde för kunden genom att leverera en produkt eller tjänst som överträffar kundens förväntningar samtidigt som verksamheten når målen i Agenda 2030 och håller sig inom planetens gränser.

Lean produktion är det mest optimala sättet att nå dessa mål.

Doughnut-modellen kombinerar planetens gränser och människornas grundläggande behov i bilden till vänster.

Inlandets Teknikpark jobbar Lean med QLE/H

Q Kvalitet

  • Bygga in kvalitet i processen, kontrollera kvalitet på rätt sätt, ständig förbättring är allas arbete

L Leverans

  • Genomloppstid, utjämning, uptime (% tillgänglighet i utrustning)

E Eliminera slöseri

  • Verklig effektivitet, tillgänglighet, slöseri görs synligt

H Hållbarhet

  • Ekonomi – Människa – Omvärld: Planeten och samhället – Agenda 2030

Toyota huset enligt Jeff Liker
• Grunden är utmaningar, ständig förbättring, lär på plats, respektera och utveckla människor, lagarbete och pålitlighet
• Pelarna är ständig förbättring och respekt för människor