Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu
Inlandets Teknikpark 2020-2022

Inlandets Teknikpark 2020-2022

Inlandets Teknikpark har just avslutat projektperioden 2020-2022 Fokus varit att fler av företagen i Västerbottens inland ska bli en del av en större marknad i Sverige och utomlands. Projektet har arbetat med kompetensutveckling, etablering av ledningssystem,...