Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Teknikparken gratulerar!
ÅMV Production i Åsele är certifierade enligt
ISO 9001/14001

Sedan ett par veckor tillbaka har ÅMV ett professionellt ledningssystem enligt ISO 9001 och ett miljöledningssystem ISO 14001

Robert Ohlsson och Andreas Persson på ÅMV har haft täta kontakter med Teknikparkens Stefan Backlund sedan hösten 2020.
Genom ett bra samarbete har de på ett effektivt och coronasäkert sätt upprättat ett komplett ledningssystem för företaget inför en ISO-certifiering. Ledningssystemet har lagts upp i 3LED som är en stabil, digital dokumentplattform. Specialist-support har vi fått genom Hans Bredberg från Esam, som också har genomfört ett par internrevisioner. ÅMV blev klara för certifiering och Rise genomförde certifieringen i slutet av mars.

Tillsammans har de varit ett team som gjort ÅMV’s certifiering så enkel och smidig som möjligt. 

 

När ert företag behöver ett vettig och lättarbetat ledningssystem, kontakta
Stefan Backlund 070 – 589 60 51

Lean & hållbar, Lean innebär att minska eller helt ta bort slöseri. Lean definierar hittills 8 sorters slöseri.
Teknikparken lägger till:
Nr 9: förbrukning av nya råvaror istället för hållbarhet och cirkulär ekonomi
Nr 10: Energi

Inköp

 • Dorotea Mekaniska, Teknikparken upprättar leverantörsavtal och bygger struktur i affärssystemet Monitor.
 • Gullängets Mekaniska Verkstad, nya leverantörsavtal med fokus på affärsmässighet och hållbarhet

ISO 9001/14001

 • ÅMV Production i Åsele, fick sitt certifikat nu i början av maj
 • EcoClime Group, Teknikparken utvecklar ledningssystem för multi-site certifiering av sex bolag inkl Suncore i Vilhelmina
 • Gullängets Mekaniska i Örnsköldsvik, utveckling av ledningssystem ISO 9001/14001 pågår

CAD/Konstruktionsarbete/Produktion

 • ÅMV production Åsele, produktutveckling
 • Suncore Vilhelmina, Teknikparken utvecklar nya processer i produktion
 • Inpipe Vilhelmina, 3D-printning av delar för installation av Inpipes produkter
 • Casströms Knivar Lycksele, CAD-underlag för effektivare produktion

Hållbarhet/Lean/Cirkulär ekonomi

 • Arctic Industriell symbiosis, workshop med Region Västerbotten/RISE för etablering av samarbete inom industrin i Västerbotten med mål att bli Hållbart, Cirkulärt, Attraktivt och Lönsamt
 • ISO-arbete utveckling av standard för cirkulär ekonomi med fokus mot små och mindre företag
 • Lean & hållbar, Teknikparken utvecklar koncept som kombinerar Lean och hållbart, det innebär att minska eller helt ta bort slöseri (se bilden ovan)
 • Information och marknadsföring av Teknikparkens kompetens inom Lean och Hållbarhet

Projekt

 • Vätgasproduktion i inlandet, förstudie av Storumans Virkesterminal för Tåg och Lastbilar. Möjlighet till lokal energiproduktion genom att bygga moduler för mindre tankställen. Stark koppling till vindkraft
 • Leverantörsnätverk Northvolt etableringen, förstudie av ”Electromobility Cluster North”. Ger möjlighet för inlandets företag att vara med i teknikomställningen
 • Agenda Inland, utvecklingsarbete för Inlandet med kommunerna i R10 och Region Västerbotten
 • Kvinnligt nätverk marknadsföring och försäljning, utvecklingsarbete med Malgomajskolans Handels- och administrationsprogram

Om ditt företag har behov av utveckling inom något område så hjälper vi gärna till med en specialiserad resurs under en begränsad tid eller på deltid.

Hör av dig till Stefan Backlund 070-589 60 51 eller Per Lindberg 070-265 22 14

Utbildningar på gång!

Teknikparken har fått önskemål från företagen i inlandet om specifika utbildningar och tillsammans med Lärcentrum jobbar vi på att sy ihop anpassade utbildningar under våren och hösten 2021

 • Robotprogrammering
 • Truckkort
 • ISO-certifiering i 3Led 
 • Monitor
 • Lean och hållbar produktion
 • Inköp och Cirkulär upphandling
 • Projektledning
Vill ni få hjälp med kompetensutveckling eller delta i utbildning, kontakta
Per Lindberg Teknikparken 070 – 265 22 14 eller
Lars Gavelin Vilhelmina Lärcentrum 073 – 062 13 29