Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Idag träder den nya dataskyddsförordningen – GDPR i kraft i hela EU. I enlighet med GDPR är det viktigt för oss på Inlandets Teknikpark att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi lämnar aldrig vidare dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Har du några frågor kan du alltid kontakta oss på info@inlandetsteknikpark.nu

  1. Nyhetsbrev – Vårt nyhetsbrev hanterar enbart din e-postadress, det vill säga den är inte knuten till ditt namn. Nyhetsbrevets syfte är endast att informera om teknikparkens verksamhet, och för det behövs inga andra uppgifter än just din e-postadress. Du kan alltid avanmäla dig från vårt nyhetsbrev via den bifogade länken i brevet. Mer information från Mailchimp
  2. E-post – skickar du ett mail till oss så sparas det i 6 månader. Vi sparar ditt mail eftersom det kan vara så att du vid ett senare kontakttillfälle vill hänvisa till innehållet i ett föregående mail.
  3. Telefon – röstsamtal, samtalslista, sms och mms raderas automatiskt vid varje månadsskifte.
  4. Sociala medier – Vi använder oss av Facebook. Deras villkor och avtal har vi accepterat och signerat. Vi följer deras regelverk och önskar du inte följa oss längre avanmäler du dig på Facebook.
  5. Papper – Kundorder-plocklista, inkomna pappersbrev vilka innehåller personuppgifter destrueras kvartalsvis.
  6. Rutiner – Vid personuppgiftsincident rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar. Berörda parter informeras och händelsen dokumenteras på företaget och sparas tillsammans med den bokföring som enligt bokföringslagen skall arkiveras.
  7. Begäran om tillgång – Inom en månad skickas en skriftlig kopia på de personuppgifter eller kommunikationer vi har som berör dig.