Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Doroteakonferensen
Omstart Sverige – i Västerbottens inland!

Inlandets Teknikpark, Region Västerbotten och kommuner och företag genomförde torsdag eftermiddag 1 oktober ett webinar med inbjudna gäster på Doro Camp i Dorotea.

Industrikonferensen i Dorotea är tillsammans med Doroteamässan ett projekt som är tänkt att lösa många av de problem som bromsar upp inlandsföretagens utveckling.

På plats för att diskutera frågorna var, förutom lokala företagare och politiker, bland annat landshövding Helene Hellmark Knutsson samt två av länets riksdagsledamöter, Isak From (S) och Helena Lindahl (C). Näringsminister Ibrahim Baylan (S) deltog via länk.

– Vi har bjudit in brett från kommuner i området och vi har försökt fånga upp dem som har ett intresse för att främja företagsutvecklingen i inlandet, säger Malin Ackermann som tillsammans med Per Lindberg var moderator under konferensen i Dorotea.

Det var landshövding Helene Hellmark Knutssons första tjänstebesök i Dorotea kommun. Hellmark-Knutsson menade att det var ett bra tillfälle att sätta sig in i inlandets näringsliv.
Hon menar att det har saknats ett forum som kan diskutera frågor som berör företagsutveckling i inlandet. Teknikparken och Region Västerbotten kommer att se till att diskussionen och olika förslag följs upp.

– Risken är annars att det blir mycket snack och lite verkstad säger Per Lindberg.

Läs mer om Doroteakonferensen här
Hela industrikonferensen är inspelad och finns att se på youtube

Omstart Sverige – i Västerbottens inland! var också anmäld till kampanjen Mitt Europa 2020 och gick att se från hela EU.

Konferensen har sammanställts i ett antal punkter som ska följas upp och genomföras. Sammanställningen hittar du här

För mer information, kontakta:
Malin Ackermann, Inlandets Teknikpark, ackermannmalin@gmail.com
Per Lindberg, Inlandets Teknikpark, per.lindberg@edu.vilhelmina.se
Bengt Strömgren Region Västerbotten, bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

”Inlandet på väg mot världsklass”

Teknikparkens Kompetenspool är en möjlighet för företagen i Västerbottens inland att hyra in resurser på deltid till en rimlig kostnad.

Just nu har Kompetenspoolen 3 medarbetare ute på företagen i Västerbottens inland, och vi har god beläggning året ut.

Vi på Teknikparken är öppna för fler uppdrag inom ISO 9001/14001, CAD-konstruktion och inköp.

Om ditt företag har behov av specialiserad resurs under en begränsad tid eller på deltid, hör av dig till Stefan Backlund 070-589 69 51 eller Per Lindberg 070-265 22 14

Certifiering ISO 9001 och 14001

ISO-certifiering är ett utmärkt sätt att jobba igenom ett företags verksamhet. Grunden bygger på ständig förbättring och resultatet blir att företaget har koll på hela verksamheten och vet var förbättringspotentialen är störst.

Teknikparken erbjuder en genomlysning av företagets möjligheter att skapa en Lean verksamhet och ett ISO-system upplagt i 3LED som är en stabil, digital dokumentplattform för företagets verksamhet från start och in i framtiden. Vi har backup support från Esam.

Är du intresserad av att diskutera ISO-certifiering för ditt företag?
Ring Stefan Backlund 070-589 69 51 eller Per Lindberg 070-265 22 14

Livscykelanalys och
Cirkulär ekonomi SIS/TK616

Att genomföra hållbarhet i full skala är för många företag en omfattande och utmanande uppgift. Teknikparkens målsättning är att erbjuda kompetens inom Livscykelanalys och Cirkulär ekonomi, skapa nätverk och kontakter med specialister och erbjuda och inspirera företagen att börja tänka i nya banor och ta steg i en mera hållbar riktning.
Teknikparken jobbar på att utveckla en arbetsmodell  för Livscykelanalyser som kan passa för fler företag i Västerbottens inland, både när det gäller kostnad, innehåll och genomförande, eftersom det har visat sig att kompletta livscykelanalyser är kostsamma att genomföra för inlandets små och medelstora företag.
Under hösten har Inlandets Teknikpark gått med i arbetet som Svenska Institutet för Standarder, SIS, gör för att ta fram en standard för cirkulär ekonomi och cirkulär design. Läs mer om det på SIS/TK616

Är du intresserad av hållbarhet och vill prova en Livscykelanalys av en artikel eller produkt? Hör av dig till Stefan Backlund 070-589 69 51 eller Per Lindberg 070-265 22 14