Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu
Den här bilden visar planeten Jordens 9 definierade gränser. Inom det gröna fältet i mitten är planetens säkra zon. Det gula fältet innebär att vi människor har påverkat planeten så att några sektorer har kommit in i ett osäkert läge. Det röda fältet betyder att vi har överskridit planetens förmåga att återställa balansen i ekosystemen och att det är hög risk för oöverskådliga miljöeffekter på grund av tröskeleffekter.
Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens länder antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Det gröna områdets yttre gränslinje är Jordens tillgängliga resurser och hållbara förmåga för människornas försörjning
Det gröna områdets inre gränslinje är de 17 Globala målen/Agenda 2030 för alla människors lika värd
e

Donut-ekonomin kombinerar Jordens 9 planetära gränser med de 17 Globala målen och definierar ett långsiktigt hållbart utrymme för rättvis, jämlik och fredlig utveckling för människorna på jorden.
Se Kate Raworth presentera Donut-ekonomin i Ted Talks april 2018.

Genom att göra en Livscykelanalys enligt ISO 14044 kan enskilda företag, kommuner och andra verksamheter över hela världen beräkna hur man påverkar miljön. Livscykelanalysen visar vilka områden man är bra på och vilka områden som behöver förbättras. Livscykelanalysen visar om mitt företag eller min verksamhet ligger innanför eller utanför det gröna området.

Inlandets Teknikpark har som mål att under 2020, tillsammans med Miljögiraff, hjälpa företagen i inlandet att göra Livscykelanalyser.

Är du intresserad av en Livscykelanalys i ditt företag? Kontakta Göran Asplund: e-post goran.asplund@edu.vilhelmina.se eller 070-251 40 78