Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark har ansökt om projektmedel hos  Region Västerbotten och Tillväxtverket för de närmaste 3 åren, 2020-2022.

Vilhelmina, Åsele och Dorotea har ställt upp som medfinansiärer och 3 oktober blev ansökan godkänd av Region Västerbotten, som därmed också är med och finansierar projektet.

Nu väntar vi på beslut från Tillväxtverket i december.

Teknikparkens långsiktiga och övergripande mål 2023 – 2033:

Fler av företagen i Västerbottens inland ska genom kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet blir en del av en större marknad i Sverige och utomlands, vilket ökar sysselsättning och tillväxt och bidrar till de nationella hållbarhets- och jämställdhetsmålen.

Teknikparkens projektmål 2023:

Inlandets företag ska kunna kvalificera sig som leverantörer till större industri inom regionen, som t.ex. Komatsu Forest, Volvo, GE Healthcare, Brokk, Northvolt m.fl. genom certifiering inom ISO 9001/14001.

Hållbarhet och miljö: Målet är att företagen växer och genom att utveckla sina produkter möter framtidens utmaningar inom hållbarhet.

Implementering av Livscykelanalys och miljövarudeklaration enligt ISO 14044 ökar företagens konkurrenskraft.

Företagen i inlandet ska medverka till att riksdagsbeslut om ett fossilfritt samhälle 2045 uppnås.

Industriföretagen ska uppnå ökad sysselsättning med högre andel kvinnliga anställda.