Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

För att delta i webinariet anmäler du dig i förväg via den här länken:
https://bit.ly/3gVnIZA

15.45 Webinar-deltagare kan koppla upp sig på youtube och testa länk
16.00 Runda-bordssamtalet med näringsminister Ibrahim Baylan startar

Frågor som kommer att diskuteras är det som idag och i framtiden upplevs som hinder för utvecklingen av industrin i inlandet:

•INFRASTRUKTUR – HÅLLBARA TRANSPORTER, Inlandsbanan
•ENERGI – nätavgifter och eldistribution
•INDUSTRIPRODUKTION

Har du frågor kring dessa områden så får du gärna lämna dem i samband med anmälan. Samtalet kring runda-bordet leds av moderatorer och speciellt inbjudna deltar som publik.
För mer information, kontakta:
Per Lindberg, Inlandets Teknikpark, per.lindberg@edu.vilhelmina.se
Bengt Strömgren Region Västerbotten, bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

”Inlandet på väg mot världsklass”

Teknikparken bygger upp en Kompetenspool så att företagen i Västerbottens inland får möjlighet att hyra in resurser på deltid till en rimlig kostnad.

Nu har vi fått två nya medarbetare!

Wille Lindgren är CAD-konstruktör

Wille jobbar i Teknikparken sedan 1 september och kan hjälpa företag med:

•Bistå innovatörer att ta fram prototyper till sina konstruktioner genom att skapa solidmodeller för printning i våra 3D-skrivare.
•Konstruktion och uppdatering av befintliga konstruktioner. 2D- och 3D-CAD. Jobbar i Solid Works och Solid Edge och Monitor
•Arbeta med ständig förbättring avseende kvalitet, produktionsteknik och kostnader.

Wille har just nu uppdrag hos Inpipe Sweden AB i Vilhelmina

Elin Thorén är inköpare

Elin är med oss i Teknikparken from 1 november. Hon kan hjälpa företag med:

•Dagligt inköp
•Val av leverantörer, offerthantering, förhandlingar
•Upprätta ramavtal, avtal, logistik
•Minimering av materialbrist och optimering av lager
•Kvalitetsöversyn av intern dokumentation, arbetsordrar, lagersaldo, löpande uppdatering av Monitor  

Elin börjar med ett uppdrag hos Dorotea Mekaniska AB i Dorotea

Om ditt företag har behov av specialiserad resurs under en begränsad tid eller på deltid, hör av dig till Stefan Backlund 070-589 69 51 eller Per Lindberg 070-265 22 14

Certifiering ISO 9001 och 14001

Inlandets Teknikpark har fått uppdraget att konvertera ÅMV Production AB’s tidigare kvalitetssystem FR2000 till ISO 9001 och 14001. Teknikparken använder sig av process-strukturen 3-LED för att lägga upp det nya systemet på ett överskådligt och lättarbetat sätt. Målet är att ÅMV uppnår certifiering i början av 2021.
Vill du ha hjälp med certifiering i ditt företag?
Ring Stefan Backlund 070-589 69 51 eller Per Lindberg 070-265 22 14