Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Industriråd
måndag 30 augusti 15-17

Forum för REKRYTERING och KOMPETENSFÖRSÖRJNING till Inlandets företag

Inlandets Industriråd är vårt nya gemensamma forum

Näringslivskontoren tillsammans med Lärcentrum och Inlandets Teknikpark kallar till gemensamma möten med industriföretagen i fyra kommuner: Dorotea, Storuman, Vilhelmina och Åsele

Välkommen på inledande möte måndag 30/8 kl 15-17
Klicka här för länk till Teams

Inlandets företag är framgångsrika och behöver
mer arbetskraft och fler möjligheter till kompetensutveckling för sina anställda
För att attrahera ny arbetskraft är det viktigt att inlandet:

  • Uppfattas som en attraktiv plats att bo och leva på.
  • Utvecklar vårt gemensamma varumärke.
  • Skapar en gemensam plattform som lyfter fram de fördelar som vår region erbjuder
  • Inlandet har ett bra samarbetsklimat mellan företagen och kommunerna.
  • Vi har korta beslutsvägar, hög livskvalitet, närhet till naturen och till varandra

Inlandets Industriråd ska vara ett gemensamt forum med fokus på rekrytering och kompetensförsörjning där vi gör verkstad av våra visioner

Frågor? Kontakta Per Lindberg 070-265 22 14