Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Teknikparken jobbar med Lean Produktion

Teknikparken har utbildningar i Lean Produktion enligt QLEH-konceptet som vi har jobbat med på Saab Automobile/General Motors.
Det är en grundläggande princip och filosofi för alla som jobbar inom industriproduktion och tjänsteföretag.
Framgången för en verksamhet och framgången för de produkter och tjänster som verksamheten levererar, är beroende av att varje del i verksamheten tar ansvar för sin del:

 • Med rätt kvalitet (Q)
 • Levererar i rätt tid (L)
 • Till rätt kostnad (E)
 • Med motiverad personal (H)

Teknikparken ordnar workshops och utbildningar tillsammans med Gert Frick som har mångårig erfarenhet av utbildning och ledarskap inom Lean hos Scania, Volvo och JMAC.

Teknikparken erbjuder utbildningar och workshops så att din verksamhet kan utvecklas mera Lean under 2021!

För mer information, kontakta:
Eva Lindberg, Inlandets Teknikpark, eva.lindberg@inlandetsteknikpark.nu

Vätgas som energisystem

Inlandets Teknikpark och Umeå universitet undersöker förutsättningarna att tillsammans bygga ett kompetenscenter kring vätgas.

Inrikes transporter står för en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen i Sverige. Och av dem kommer cirka 90 procent från vägtransporter. Målsättningen är att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Mellan 2010 och 2018 minskade de med 20 procent. Läs mer hos Fossilfritt Sverige.

Det finns stora utbyggnadsplaner för vätgassystem i Norrland.
Samtidigt byggs vindkraften ut i snabb takt. Av elöverskottet från vindkraften kan man tillverka vätgas.

Vätgasen kan vara ett intressant alternativ som drivmedel för de tunga transporterna i Norrland. Fossilfria transporter kommer att vara en av nycklarna för utvecklingen av industrin i Norrlands inland.
Nu har vi möjlighet att bygga ett helt nytt energisystem, baserat på fossilfri elproduktion och vätgas. Made in Norrland!

För mer information, kontakta:
Per Lindberg, Inlandets Teknikpark, per.lindberg@edu.vilhelmina.se

Västerbottens Handelskammare och Inlandets Teknikpark samarbetar för att främja hållbara innovativa lösningar för framtiden i inlandet.

Teknikparken har egna specialister och nätverk inom hållbarhet och Lean industriproduktion och Cirkulära affärsmodeller.
Västerbottens Handelskammare kan affärsutveckling och export

Vi jobbar tillsammans för en positiv utveckling av inlandets företag i en värld med stora utmaningar.

Framtiden kräver stora och snabba förändringar för att uppnå hållbarhet.
Långsiktighet och visioner är nödvändigt för att uppnå målen om Netto noll utsläpp av växthusgaser och hänga med när förändrad industriproduktion växer i Norrland.  

Genom samarbetet kan vi erbjuda inlandets företag både affärsmässiga och tekniska lösningar som stärker deras nationella och internationella utvecklingsmöjligheter.

För mer information, kontakta:
Per Lindberg, Inlandets Teknikpark, per.lindberg@edu.vilhelmina.se
Anders Hjalmarsson, Västerbottens handelskammare, anders.hjalmarsson@handelskammaren.ac

”Inlandet på väg mot världsklass”

Teknikparkens Kompetenspool är en möjlighet för företagen i Västerbottens inland att hyra in resurser på deltid till en rimlig kostnad.

Vi på Teknikparken kan erbjuda kostnadseffektiv support inom:

 • Certifiering ISO 9001/14001/45001 – Stefan Backlund
 • CAD-konstruktion och industridesign – Wille Lindgren
 • Inköp och logistik – Elin Thorén
 • Livscykelanalys (LCA) och Cirkulära affärsmodeller – Eva Lindberg
 • Lean Produktion/QLEH – Eva Lindberg
 • En hållbar framtid i Västerbotten ”Agenda Inland” – Per Lindberg
 • Utbildningar: ISO-certifiering i 3Led, Monitor, Lean-QLEH och inköp

Om ditt företag har behov av specialiserad resurs under en begränsad tid eller på deltid, hör av dig till Stefan Backlund 070-589 69 51 eller Per Lindberg 070-265 22 14