Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Business Region North (BRN) är en sammanslutning av företag och kommuner i Norrlands inland

Business Region North är en gemensam livsstils- och rekryteringsplattform för företagen i SorseleLyckseleVilhelmina och Dorotea.
Tillgången på grön energi och fokus på hållbarhet och grön omställning gör att företagen i regionen växer och behöver mer arbetskraft.

Hela idén med plattformen BRN är att koncentrera alla rekryteringsannonser i en gemensam kanal som vi marknadsför via nätet och sociala medier
En gemensam röst i Inlandet!

 • Plattformen skall drivas i huvudsak av företagens behov!
 • Hemsidan är under ständig utveckling men börjar nu bli någorlunda färdig. Vi är fortfarande i ett tidigt skede
 • BRN finns på Facebook, Instagram och LinkedIn där vi varje vecka lägger ut ny information om inlandet
 • Via sociala medier kommer vi att köra riktade kampanjer mot intressanta områden i Sverige där vi tror oss kunna locka nya människor till Inlandet

Alla företag i alla branscher i alla kommuner är välkomna att vara med!

Viktigt nu att vi gemensamt samlar våra krafter och att så många som möjligt går med!

Välkomna till Inlandsmässan!
30 september och 1 oktober  2022
i Dorotea i Inlandet

Ett 2-dagars event för näringsliv, samhälle och skolor mitt i Inlandet

Mässans tema är hållbar energiproduktion, fossilfria bilar och hållbart samhälle

Sverige och världen står inför stora utmaningar att ställa om till ett hållbart samhälle. Många av svaren på hur detta kan ske finns i hos oss i inlandet!

Vi kommer att ägna en stor del av mässan åt våra ungdomar! 
Teknikparken Elin Thorén tfn: 073 – 822 21 23
e-post: elin.thoren@edu.vilhelmina.se

Välkommen Kristina Ström!

Kristina började hos på Teknikparken i januari och kommer att arbeta med ISO kvalitets- och miljöledningssystem och energisystem

Kristina Ström är högskoleingenjör med inriktning energiteknik. Kristina har också erfarenhet av att arbeta med Livscykelanalyser (LCA) och miljöteknik.
Kristina kompletterar Teknikparkens kunnande inom energi- och miljöteknik.

Stefan Backlund blir friherre och startar eget!

Stefan lämnar nu Teknikparken som anställd för ett friare liv delvis som pensionär men också som företagare inom ISO och ledningssystem. Vi tackar Stefan för sex framgångsrika år med Teknikparken och önskar honom lycka till!

 • Teknikparken utvecklar ledningssystemen ISO 9001/14001/45001 för företagen i inlandet. Vi använder 3Led som digital plattform och samarbetar med Esam i Umeå. Om ditt företag vill få hjälp med ISO kontakta Per Lindberg 070 – 265 22 14 eller Kristina Ström 076- 106 02 53
 • Trainee-uppdrag och praktik för framtidens tjejer och kvinnor i inlandet
  kontakta Elin Thorén 073 – 822 21 23
 • CAD-konstruktioner och EcoDesign, kontakta Wille Lindgren 072 – 519 40 94
 • Lean produktionsutveckling i företaget 
  kontakta Eva Lindberg 070 – 724 34 16 eller Per Lindberg 070 – 265 22 14
 • Utbildning i Cirkulär ekonomi och Agenda 2030, kontakta Eva Lindberg 070 – 724 34 16