Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark ledde ett Vindkrafts-seminarium i Storuman, tisdag 13 november 2018 med föredragshållare från Åsele Näringslivs Stiftelse, Vattenfall, Vindkraftcentrum, Wind Power Services, Umeå universitet och ProcessIT Innovations.
Per Lindberg inledde och presenterade dagens program.

Jeanette Lundqvist presenterade Vattenfalls framtidsplaner och investeringar på 4 mdkr  i Fredrika vilket kommer att påverka hela regionen!
Totalt skall det investeras 300 mdkr i Sverige fram till 2040 i fossilfri energi och uppdaterade kraftnät. Det är den största investeringen i Norrland sedan vattenkraften byggdes, och en stor del kommer att hamna i Norrlands inland.
Det finns stort behov av att samla krafterna i regionen och tillsammans maximera nyttan av dessa investeringar. Det finns utrymme för alla branscher att vara med!

Mats Johansson från Umeå universitet beskrev forskningsläget kring vindkraften. Han fokuserar på hur man kan använda artificiell intelligens vid övervakning och utvärdering vid drift av vindkraftverk. Mats visar på akustiska metoder att detektera is på vindkraftsvingar. Hans presentation finns här.

Jonas Lundmark från WPS Wind Power Services, beskriver hur branschen för underhåll av vindkraftverk är uppbyggd. Det finns olika hierarkier, överst tillverkarnas egna organisationer, tätt följda av kraftbolagen och olika specialistföretag, tex inom tornresning och ving-underhåll. Jonas berättar hur WPS har uppnått framgångar genom stark lokal närvaro och stor kreativitet. Presentationen finns här.

Christer Andersson, Vindkraftcentrum i Hammerdal har erfarenhet och kan dela med sig av kalkylmodeller om marknaden kring en vindkraftsetablering och en komplett livscykelanalys av en vindkraftspark över tiden. I Christers presentation finns mycket erfarenhet kring all hittillsvarande etablering av vindkraft i Sverige. Här är Christers presentation och hela hans föredrag finns på vår Youtube-kanal.

Calle Birgersson och Katrin Normark Jonsson från Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) tog upp frågan kring hur det lokala näringslivet på bästa sätt ska bli involverade i vindkraftsutbyggnaden i Norrland. Informationen finns i slutet av Introduktionen och i ytterligare en video, Introduktion del 2.

Dagen avslutades med en workshop kring frågan:
Hur maximerar vi den lokala nyttan av en vindkraftsutbyggnad?
Detta var de viktigaste punkterna enligt deltagarna:
1. Skapa en samverkansform med en gemensam internetportal
2. Skapa ett gemensamt varumärke ”Vindland”
3. Fokusera på samverkan!
4. Involvera Region 10 (Inlandskommunerna i Västerbotten + Arjeplog och Arvidsjaur)
5. Säkerställ att det lokala näringslivet är med
6. Involvera Vindkraftscentrum i Hammerdal
7. Arbeta med kompetensförsörjning

Mera information med inspelningar av alla föredrag finns på Inlandets Teknikpark på Youtube
Presentationer från seminariet hittar du på hemsidan Inlandets Teknikpark/Bibliotek

https://inlandetsteknikpark.nu/

Seminariet finansierades av BBI – Bothnia Business Innovation
https://www.botnia-atlantica.eu