Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Lean på riktigt!
Nu kommer utbildningar i
Lean och Hållbar produktion

Lean och hållbar produktion – introduktion

Tillsammans med Gert Frick bjuder Teknikparken in till
Digital workshop i 3 delar, varje avsnitt 1 timma

onsdag 13/10, 27/10 och 10/11
alltid kl 11-12 – Kostnadsfritt!

Workshopen ger en grundläggande inblick i Lean produktion med fokus på:

  • Vikten av att ha ett långsiktigt mål
  • Att utgå från verkligheten, fakta om vad det är som händer
  • Ta bort slöseri

Slöseri påverkar miljö, ekonomi och trivsel negativt. Slöseri i en produktion kännetecknas av onödighet. En Lean verksamhet fokuserar på att bit för bit ta bort slöseriet och det onödiga. Belastningen på personalen minskar, resultatet och kvalitén ökar, det blir lugnare och mera effektivt samtidigt som rekryteringsbehovet minskar.

Information och anmälan hos Lärcentrum här!

Frågor? Kontakta Eva Lindberg 070-724 34 16

Vi fortsätter utvecklingen mot ”Lean på riktigt” och hållbart tillsammans med Gert Frick

Senare i höst kör Teknikparken och Gert Frick en 3-dagars workshop på ett av inlandets industriföretag.

Workshopen utgår från produktionen – det är där man ser hur företaget fungerar!
  • Företaget behöver ha en riktning, ett mål  – vart vill vi om 5-10 år? Vilken förändring är nödvändig för att nå målet om långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft?
  • I produktionen kommer vi lära oss att studera fakta för att förstå verksamhetens nuläge. En förändring kan bara ske när vi avstår från åsikter som skyddar oss från fakta. Nu gäller det att våga se verksamheten som den är för att kunna förbättra.
  • Förändringen handlar om att minska slöseri och ta bort allt det som är onödigt för att minska belastningen på personalen samtidigt som resultaten blir bättre och kvalitén ökar.
Den metodik Gert Frick lär ut under workshopen ger Teknikparken möjlighet att implementera ”Lean på riktigt” i fler företag i inlandet för att stärka företagens  hållbarhetsarbete och konkurrenskraft.
Har du frågor eller vill du köra en workshop i ditt företag?
Kontakta Eva Lindberg 070-724 34 16

Lean & Greenkurs: 4 halvdagar

Utöka din Lean-verktygslåda med ett ”Green Kaizen”-verktyg som fungerar!

Digital distansutbildning börjar 14 oktober
Läs mer här!

”Företagen måste ställa om – ödesår väntar”
rubrik i SvD

”De närmaste åren träder ett flertal regleringar på hållbarhetsområdet i kraft. Det kan innebära ödesår för företagen. Om de inte ställer om kan det få stora konsekvenser för både företagens verksamhet och kostnaderna att finansiera sig.
Under juli i år fattade EU viktiga och långtgående beslut om regleringar som påverkar i stort sett alla branscher men mycket specifikt företag inom skog, fastigheter, bygg, metall, energi och transport – företag som i mångt och mycket är navet i svenskt näringsliv.”

Läs hela artikeln här

Företagen måste kunna visa att de sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt när det gäller miljörisker och miljöpåverkan. Resurser som vatten och energi ska användas på ett effektivt sätt, och inverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster bör minimeras.

Inlandets Teknikpark ser att Lean och hållbar produktion och ISO 9001/14001-certifiering är två sätt för företagen att bli mera hållbara och klara av att möta alla nya krav som väntar.

Vill du veta mer om ISO-certifiering?
Kontakta Stefan Backlund 070 – 589 60 51