Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Torsdag 1 november var Inlandets Teknikpark med vid en workshop i serien Verkstadsindustrins utmaningar som  handlade om kompetensförsörjning inom industrin de närmaste 5 åren. Workshopen hölls på Umeå universitet och Per Lindberg inledde med att berätta om innovativt tänkande och hur Teknikparken och Malgomajskolan fått många unga att öppna ögonen för teknikområdet.

Så här såg programmet ut:
• Att få en gemensam känsla för var vi befinner oss idag? Hur ser vi själva på framtidens industriarbete och automation?
• Att hitta en enkel modell för hur offentliga aktörer och industriparter håller kontakten på ett strukturerat sätt.
• Att hitta ett sätt att under kommande år skapa en gemensam bild av framtidens industriarbete i norra Sverige.
• Hur förankrar vi den bilden i vårt omkringliggande samhälle från kust till inland.
• Hur skapar vi och upprätthåller långsiktiga samarbeten mellan industrier och utbildningsaktörer, med långsiktiga menas minst 5-10 år.

Presentationerna från workshopen hittar du här i vårt bibliotek.