Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark kommer att ansöka om projektmedel hos Tillväxtverket för de närmaste 3 åren, 2020-2022. Projektet avser utlysning 2019:2 inom EU-programmet för Övre Norrland.

Teknikparken har valt att söka projektmedel inom Insatsområde 3:
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

17 juni presenterade Teknikparken en projektidé för Tillväxtverket och Region Västerbotten i Umeå med följande fokusområden:

Teknikparkens mål är:
1. Öka det industriella samarbetet i Västerbotten genom utökade nätverk
2. Fler företag certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14044 för att bli intressanta som leverantörer till regionens större företag
3. Tillväxt genom hållbarhet och minskade CO2-utsläpp
4. Skapa kompetenspool så att varje företag har tillgång till rätt specialistkompetens
5. Skapa mervärde, framtidstro bl.a. genom trainee-program för inlandets ungdomar i samverkan med kompetenspoolen och företagen
6. Inspirera teknikintresset för tjejer och killar redan i grundskolan och öka intresset hos inlandets ungdomar för att jobba inom industrin

Projektidén som vi presenterade 17 juni kan du läsa som en powerpoint här.

Vi jobbar nu med ansökan som ska lämnas till Region Västerbotten senast 20 augusti. Den formella ansökan till Tillväxtverket ska lämnas in senast 22 augusti 2019 kl 16:00.

I skrivande stund har vi fått klartecken om medfinansiering från Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner. Samtliga kommuner inom R10 är välkomna med i projektet, dock senast 16 augusti 2019.