Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu
Framgångar
 • Andelen tjejer har ökat från 4,5% år 2014 till 11,1% år 2019 på Malgomajskolans El & Energi-program och Teknikprogram
 • Andelen kvinnor har har ökat i företagen i inlandet
 • Fler tekniskt utbildade tjejer leder till fler anställningsbara kvinnor i företagen
 • Inlandets grundskolor och gymnasier har fått tillgång till avancerad teknisk utrustning
 • Skolornas närvaro på företagen har ökat genom 14 st gymnasiearbeten
 • Teknikparken har utvecklat 23 st prototyper åt lokala innovatörer
 • Teknikparken har föreslagit 15 processförbättringar i inlandets teknikföretag
 • Teknikparken har tagit initiativ till utbildningar av strategisk betydelse inom Kvalitetssäkring ISO 9000, inköpskompetens, Monitor affärssystem och Livscykelanalys
 • Arbetet med jämställdhet och kompetenshöjning i företagen är långsiktigt och kommer att fortsätta ge resultat under kommande år

Sammanlagt har projektet Inlandets Teknikpark tillfört skolor och företag ett värde av 6,8 Mkr under 2017-2019, en utväxling på 2,5 ggr insatt kapital

Se detaljerade filer med måluppföljningar i hemsidans bibliotek.

Utvecklingsområden för Teknikparken att arbeta vidare med i projektet 2020-2022:

 • Industriellt utvecklingsarbete kring jämställdhet, hållbarhet, kompetensförsörjning och nätverkande är ett långsiktigt arbete som vi fortsätter med i kommande projekt 2020-2022
 • Nätverk mellan företagen
 • Samverkan mellan företagen
 • Fortsatt jämställdhetsarbete
 • Större fokus på hållbarhet
 • Kompetensförsörjning genom Kompetenspool
 • Initiera fler utbildningar tillsammans med Lärcentra