Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

2016-12-14 Nyhetsbrev

Det är mycket glädjande att Teknikparken nu kan meddela att från och med Januari 2017 kommer SoliferPolar AB att bli ny medlem i Inlandets Teknikpark. Polarvagnen är ett av Sveriges mest kända företag med det välkända varumärket Isbjörnen.

Företaget Polarvagnen AB grundades våren 1964 av Håkan Wallin och Bertil Holmqvist när de började sin tillverkning av husvagnar i en gammal ladugård i Junselevallen. Från och med 1968 sker tillverkningen i moderna lokaler i Dorotea.

Inlandets Teknikpark hälsar SoliferPolar AB välkommen till Teknikparken och ser fram emot ett intressant och givande samarbete i framtiden.

Projektledare Inlandets Teknikpark

Stefan Backlund

Inlandets teknikpark polar solier