Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Länsstyrelsen i Västerbotten leder projektet Fossilfria transporter i norr som startar under våren 2018 och pågår fram till 2021. Projektet ger länets kommuner förutsättningar att leda och genomföra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta och därmed minska sina utsläpp av växthusgaser från vägtransporter i Västerbotten med minst 70% till 2030 jämfört med 2010. Projektet sker i samverkan med BioFuel Region och Energikontor Norr. Budgeten är på 19 miljoner kr och finansieras av parterna, länets samtliga kommuner, Umeå energi, Tillväxtverket och Energimyndigheten.

Projektet innebär en rejäl resurs- och kompetensförstärkning till länets alla kommuner. Vilhelmina kommun har fått en klimatstrateg, Ia Synneborn, genom projektet. Teknikparken samverkar i projektet för att hitta praktiskt användbara lösningar för att kunna tanka fossilfritt i Västerbotten. Vi undersöker också Cero-modellen som utvecklats av Markus Robèrt vid KTH för att få en beräkningsmodell som kan hjälpa företag och kommun att få ned sina CO2-utsläpp. Olika rationaliseringar i företagen, tex att ta hem produktion till vår region kommer samtidigt att bidra till reduktion av CO2.