Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu
Inlandets Teknikpark har som mål att tillsammans med företag, samhälle och skolor utveckla den nya teknik som behövs för att främja och utveckla ett fossilfritt samhälle.

Vi kommer aktivt att verka för att ta fram beräkningsmodeller som stödjer utvecklingen av ny teknik som minskar CO2 belastningen på vår jord. Det kan tyckas märkvärdigt men i princip all effektivisering av industriell produktion minskar CO2-användningen. Att flytta hem produktion till vår region minskar transporter och höjer förädlingsgraden, vilket sparar CO2. Ökad lokalproduktion i Norrland närmare våra fossilfria energikällor som vind och vatten reducerar CO2. Ett nätverk av företag i regionen som samarbetar och delar teknik och produktionsanläggningar minskar CO2-utsläppen genom minskade transporter och användning av renare energikällor. Effektivare styrning av fastigheters energianvändning minskar CO2-utsläppen, denna teknik utvecklas hos ett av företagen i Inlandets Teknikpark. Lättare fordon och vagnar producerade i Norrland reducerar bränsleförbrukningen när de körs, vilket reducerar CO2-utsläppen. Smartare teknik för skogsvård utvecklad av företagen i Inlandets Teknikpark sparar CO2 och kan öka produktionen av syre och biologisk mångfald i våra skogar. Vi investerar i kunskap till den unga generationen; kanske blir detta den största CO2-besparingen genom samarbete med Malgomajskolan

Malgomajskolan har under några år arbetat målinriktat med att bli Lapplands bästa gymnasieskola. Vi har haft tydliga mål i siktet vilket har hjälpt oss i vår vision. Idag är Malgomajskolan Lapplands och Västerbottens bästa gymnasieskola, sett till elevresultat. Nu tar Malgomajskolan nästa steg mot de 17 globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Malgomajskolan har börjat jobba i svenska och samhällskunskap med Mål 1: Att avskaffa all fattigdom överallt.

Norrlands inland har goda förutsättningar att visa världen hur man kan tillämpa de 17 globala målen. Vi är en av de mest välutvecklade glesbygderna i världen med en relativt frisk natur. Det senare skulle kunna locka till sig fler kreativa människor vilket behövs för att utveckla vår framtid.