Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Sedan förra nyhetsbrevet så har teknikparkens projektledare ägnat mycket tid åt besök. Vi följde upp besöket hos Volvo Lastvagnar i Umeå för att slutföra diskussionen kring framtida praktikplatser för Malgomajskolans
elever. Planen är att kunna årligen kunna erbjuda teknikintresserade elever praktikplatser i en modern tillverkande industri hos Volvo och inspireras vidare i sina fortsatta studier.

Nästa besök var hos Robotcenter Norr som arbetar med helhetslösningar inom automation, allt från enstaka robotceller för robotsvetsning till helautomatiserade produktionslinjer. De arbetar främst med industrirobotar från Fanuc och här diskuterar vi olika möjligheter att kunna erbjuda de elever som läser automation att kunna få testa på andra styrsystem utöver det system som finns i skolans ABB-robot.

Ett besök planeras till Finland med syfte att arbeta vidare i projektet Botnia Business Innovation och arbeta vidare med gemensamma aktiviteter som främjar innovationsgraden på båda sidor om Bottenviken.

Under veckan fick Per förmånen att medverka på Nationella Innovationsrådet, med statsministern i Skellefteå. Där talade han om behovet av kompetensförsörjning i Norrlands inland och hur arbetet bedrivs idag med hjälp av teknikparken tillsammans med företagen, skolorna och kommunerna.

För övrigt fokuserar vi på att kunna identifiera artiklar med höga förädlingskostnader hos medlemsföretagen som läggs ut till leverantörer utanför regionen. Vi hoppas med medlemsföretagens hjälp kunna ”ta hem” dessa artiklar och tjäna ledtid och pengar. Kan vi hjälpa varandra så vore detta en stor vinst för regionen.

Teknikparken har nu beställt LEGO-robotar och 3D-skrivare som ska skickas vidare till de deltagande kommunerna. Vi ser fram emot att dessa utrustningar används flitigt och hoppas att det ger skolorna fler verktyg att hålla upp nyfikenheten och skapandet i tidig skolålder.