Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Teknikparken bygger kompetens

Inlandets Teknikpark har som övergripande mål att:

 • ”Ge support till företagen i Västerbottens inland så att de genom kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet blir en del av en större marknad i Sverige och utomlands, vilket ökar sysselsättning och tillväxt och bidrar till de nationella hållbarhets- och jämställdhetsmålen.”

Teknikparken kombinerar en hög kompetens hos våra egna specialister med några utvalda samverkanspartners som är experter inom sina områden.

 • Inköphär samverkar Elin Thorén med Kaj Falkenlund. Elin är utbildad inom operativt och strategiskt inköp och logistik och har uppdrag hos Dorotea Mekaniska sedan november 2020. Kaj har lång och gedigen erfarenhet av inköpsverksamhet i ett flertal företag, bl.a. Skultuna Induflex, ABB och GE Healthcare. Elin kan ta kortare och längre uppdrag, på heltid eller deltid med placering i inlandets företag. Kaj bistår på distans genom digitala möten och kortare besök på plats när så krävs. Tillsammans är de ett team som kan bistå inlandets företag med lösningar på alla frågor som gäller leverantörsavtal, lageroptimering, minimering av materialbrister och optimering av logistikflöden.
När det är dags för ert företag att trimma och utveckla inköp och logistik, kontakta
Elin Thorén 073 – 822 21 23

 • Ledningssystem, ISO 9001/14001/45001 – Stefan Backlund samverkar med Hans Bredberg  från Esam AB. Stefan upprättar ett komplett ledningssystem för företaget inför en ISO-certifiering. Ledningssystemet läggs upp i 3LED som är en stabil, digital dokumentplattform. Hans är specialist på att bygga upp ledningssystem och att genomföra revisioner av system för många företag i olika branscher. Hans drivkraft är ”… att hjälpa företag och organisationer att få till bra styrning som hjälper dem att bli mer hållbara. Det skall vara enkelt och ge bra nytta.” Stefan har under hösten 2020 byggt upp ett komplett ledningssystem hos ÅMV Production, och Hans har trimmat organisationen genom ett par uppföljningar. ÅMV är klara för certifiering inom ISO 9001/14001 i slutet av mars. Tillsammans är de ett team som gör företagets certifiering så enkel och smidig som möjligt.
När företaget behöver ett vettig och lättarbetat ledningssystem, kontakta
Stefan Backlund 070 – 589 69 51

”Inlandet på väg mot världsklass”

Teknikparkens Kompetenspool är en möjlighet för företagen i Västerbottens inland att hyra in resurser på deltid till en rimlig kostnad.

Vi på Teknikparken kan erbjuda kostnadseffektiv support inom:

 • Certifiering ISO 9001/14001/45001 – Stefan Backlund/Hans Bredberg
 • Projektledning vid framtagning nya produkter – Stefan Backlund
 • CAD-konstruktion och industridesign, i Solid Works och med 3D-scanning och 3D-print – Wille Lindgren
 • Inköp och logistik – Elin Thorén/Kaj Falkenlund
 • Livscykelanalys (LCA) och Cirkulära affärsmodeller – Eva Lindberg/Miljögiraff
 • Lean Produktion/QLEH – Eva Lindberg/Gert Frick
 • En hållbar framtid i Västerbotten ”Agenda Inland” – Per Lindberg
 • Utbildningar: ISO-certifiering i 3Led, Monitor, Lean-QLEH och inköp