Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Under 2017 planerade Inlandets Teknikpark att startar två nya utbildningar; En med två olika certifieringar inom ISO (9001 och 14001) och en inköpsutbildning.

På grund av få anmälda blev inte utbildningarna av.

Under 2018 kommer vi att erbjuda dessa utbildningar  i ett omarbetat upplägg.

 

Utbildningarna ger företagen möjlighet att samordna sinsemellan (när det t.ex. gäller råvaror, transport, prispåverkan och miljöpåverkan), vilket underlättar för samarbetet i större uppdrag – något som onekligen kommer stärka våra lokala företags möjligheter att ta sig an uppdrag och få mer jobb till regionen.