Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Året närmar sig sitt slut och det är oftast en intensiv period innan vi är framme vid julen och får äta en god julmiddag i gott sällskap. Arbetet inom teknikparken är brett, intensivt och mycket intressant och här kommer några rader om några aktiviteter och delprojekt som pågår för tillfället.

Teknikparken har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att sätta upp ett virtuellt projektkontor inklusive rutiner och form som skapar en fungerande organisation med rollfördelning, arbetsuppgifter, metodik, verktyg samt omvärldsbevakning. Kontoret ska ha som huvudsyfte att arbeta tillsammans med kommunerna Dorotea, Åsele, Vilhelmina och Norsjö med fokus på innovation, förändringsarbete, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att sedan utöka till hela Region 8. Projektet befinner sig i uppstartsfas och planen är att ha en prototyp framme till halvårsskiftet 2018 med efterföljande utvärdering och implementering. Det virtuella projektkontoret ska kunna utnyttja lämpliga resurser inom hela regionen och dra nytta av de kompetenser som passar det aktuella fokusområdet och är tänkt att fungera som mall för framtida projektnoder.

Teknikparken och några av medlemsföretagen har arbetat med produktutveckling där prototyper har arbetats fram med hjälp av 3D-skrivare, utvärderats tillsammans med lämpliga leverantörer och revideras i skrivande stund inför kommande arbete med produktkalkyler. Skrivarna erbjuder mycket snabb prototypframtagning och flera varianter kan skrivas ut för utvärdering innan slutlig design väljs ut. Har du en produkt du vill testa? Skriv ut den i plast för utvärdering med teknikparkens 3D-skrivare.

Teknikparken vill bidra till mer jobb till regionen och med detta i fokus arbetar vi med ett av medlemsföretagen för att titta på möjliga jobb inom ytbehandling. Faller resultatet väl ut kan mer arbete läggas till samma företag och i förlängningen kan det generera ett långsiktigt samarbete.

Teknikparken har bokat in en resa för teknikeleverna på Malgomajskolan där de kommer att besöka Volvo Trucks i Umeå, Sliperiet och Umeå Universitets datavetenskapliga fakultet. Dagen efter åker de vidare till Vindeln och besöker VIMEK för att få se hur de arbetar med sin produktutveckling och sin produktion. En fullspäckad resa som ger eleverna möjlighet att titta på intressanta arbetsplatser i Västerbotten.

Inlandets Teknikpark har blivit inbjudna av näringslivskontoret i Lycksele för att berätta om det arbete som sker inom och runt teknikparkens alla deltagare. Intresset ökar för ett gemensamt initiativ inom hela regionen och det är alltid lika roligt att tala om hur vi kan åstadkomma en stor effekt med små medel.

Leta upp oss på Facebook eller besök vår hemsida för nyheter framöver.