Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark har just avslutat projektperioden 2020-2022

Fokus varit att fler av företagen i Västerbottens inland ska bli en del av en större marknad i Sverige och utomlands.

Projektet har arbetat med kompetensutveckling, etablering av ledningssystem, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet

Under perioden har projektet mätt ett antal nyckeltal s.k. indikatorer:

  • Ökad sysselsättning i företag som projektet har jobbat med: 57 personer, varav 18 kvinnor
  • Kompetensutveckling, webinarier och workshops har nått 21 företag
  • 4 företag är certifierade för ISO 9001 och 14001

Vi frågade några ur nätverket om nyttan med Teknikparken:

Mats Johansson, Process IT Innovations Umeå universitet
”Teknikparken har fungerat som samverkansnav för en stor mängd företag i inlandet”

Ulrica Olsson, Näringlivschef Vilhemina kommun
”[Teknikparkens] riktade och fördjupade insatser hos företag gör skillnad … och har skapat bra möjligheter till utveckling hos företagen”

Bengt Strömgren, Region Västerbotten
”… yttersta vikt att det finns en nod i Inlandet som med hög kompetens kan stötta och driva företagsutveckling och utbildning”

David Arnoldsson VD – Dorotea Mekaniska
”…att utan Teknikparken hade det nog inte gått att växa i den omfattning som vi gjort.
Jag hoppas att Teknikparken kan få fortsätta att verka med samma omfattning de gjort, för att säkra att nya och existerande företag kan spira i trakten.”

Tony Ekström VD/CEO – SoliferPolar
”Teknikparken … en mycket viktig aktör för inlandets näringsverksamhet. Jag tycker att Lean-arbete och säkerställande av kompetenser är det som är överlägset viktigast för framtiden”

Hela slutrapporten hittar du i biblioteket

Teknikparken vill rikta ett särskilt TACK till våra samarbetspartners som varit en källa
till inspiration och ständigt lärande under projektperioden!

Tack till Johanna och Linn på Vkna Jämställdhetskonsulter, Anders och Siv vid Västerbottens Handelskammare, Gert Frick, Kaj Falkenlund och Marcus och Clara på Miljögiraff

För mer information, tex om Teknikparkens nya projekt 2023-2025,
kontakta Per Lindberg, 070-265 22 14 eller per.lindberg@vilhelmina.se