Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark, Region Västerbotten och kommuner och företag genomförde torsdag eftermiddag 1 oktober ett webinar med inbjudna gäster på Doro Camp i Dorotea.

Industrikonferensen i Dorotea är tillsammans med Doroteamässan ett projekt som är tänkt att lösa många av de problem som bromsar upp inlandsföretagens utveckling.

På plats för att diskutera frågorna var, förutom lokala företagare och politiker, bland annat landshövding Helene Hellmark Knutsson  samt två av länets riksdagsledamöter, Isak From (S) och Helena Lindahl (C). Näringsminister Ibrahim Baylan (S) deltog via länk.

– Vi har bjudit in brett från kommuner i området och vi har försökt fånga upp dem som har ett intresse för att främja företagsutvecklingen i inlandet, säger Malin Ackermann som tillsammans med Per Lindberg var moderator under konferensen i Dorotea.

Det var landshövding Helene Hellmark Knutssons första tjänstebesök i Dorotea kommun. Hellmark-Knutsson menade att det var ett bra tillfälle att sätta sig in i inlandets näringsliv.
Hon menar att det har saknats ett forum som kan diskutera frågor som berör företagsutveckling i inlandet. Teknikparken och Region Västerbotten kommer att se till att diskussionen och olika förslag följs upp.

– Risken är annars att det blir mycket snack och lite verkstad säger Per Lindberg.

Här är några av alla de debattinlägg som gjordes under kvällen:

  • Ibrahim Baylan om kapitalförsörjningen i inlandet: Vill bjuda in bankerna till diskussion för att etablera partnerskap och så att bankerna blir ”på tårna”. Intresserad av pilotprojekt i Västerbotten.
  • Helene Hellmark Knutsson: Viktigt med kompetensförsörjning och utbildning i inlandet. Entreprenörskap är smittsamt, ser särskilt att kvinnor startar och driver företag
  • Jenny Grahn, Youth Up North: Vill att ungdomar värdesätter sina åsikter och att ungdomars röster räknas för att bygga framtidens Dorotea.
  • Sara Idenfors, Västerbottenssåpa: E-handeln växer i inlandet. Posten måste leverera varje dag och ha ett småföretagarperspektiv på frakter och paket.
  • Mats Portinson, Inlandsbanan: Rusta upp Inlandsbanan istället för att bygga ny järnväg. Ökat tryck på järnvägen längs kusten, persontransporter trycker undan gods. Inlandsbanan som är 105 mil kan ta godstransporterna.
  • Per Lindberg Inlandets Teknikpark: Verka för en pilotanläggning för vätgas i inlandet Ta fram vätgasprototyper från Scania och Volvo (Timmerbil).
  • Rickard Carstedt, regionråd Västerbotten: Samarbete med Norrbotten om utveckling av vätgas som energisystem
Hela industrikonferensen är inspelad och finns att se på youtube.
Konferensen har sammanställts i ett antal punkter som ska följas upp och genomföras. Sammanställningen hittar du här.