Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Då flera av kommunerna i Norrlands inland är beroende av gruvnäringen är det naturligt att inleda ett samarbete med Georange. Georange har ett väl utvecklat nätverk och kunnande inom gruvnäringen.

Ett samarbete mellan IPT och Georange skapar ett industriellt nätverk vars kunnande inom industri och gruvnäring stödjer hela Norrlands inland. På detta sätt skapas god geografisk täckning och betydligt fler potentiellt medverkande företag.

Samarbetet syftar till att hitta en långsiktigt hållbar samverkansform för att säkra industriell komptensförsörjningen i Norrlands inland.