Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Lokal: Hotell Toppen, Blå Vägen 238
Arrangör: Inlandets Teknikpark

Vindkraft, Framtidens möjligheter, redan idag

Det händer mycket runt vindkraft i Regionen, här får ni möjlighet att få en fördjupad information utav ledande personer inom vindkraften i Sverige.
Vilka är möjligheterna för de lokala företagen, hur ser behoven ut under och efter att projekten är klara, vilka utbildningar och kompetenser kommer att behövas etc?
Frågorna är många och våra experter kommer att kunna svara på det mesta under dagens möte.

15.00-15.15    Kaffe
15.15-15.45    Introduktion
                         Per Lindberg, Stefan Backlund och Göran Asplund
15.45-16.15    Hur får vi de lokala företagen intresserade och vilka är företagens
                         möjligheter i samband med vindkraftetableringar.
                         Calle Birgersson Näringslivschef Åsele
16.15-16.45    Vindkraftens möjligheter
                         Christer Andersson Vindkraftcentrum Hammerdal
16.45-17.15    Forskningsläge inom Drift och Underhåll i vindkraftspark
                         Prof. Patrik Eklund Umeå Universitet
17.15-17.45    Service & Underhåll av Vindkraftparker
                         VD Jonas Lundmark, WPS-WindPower Service
17.45-18.00    Utbyggnads läge/Plan övre Norrland
                         Verksamhetsutvecklare Bengt Strömgren
18.00-18.30    Buffé med kaffe
18.30 -19.00   Workshop: Hur ökar vi lokal medverkan vid vindkraftetableringar
                         Före, Under och Efter
                         Alla
19.00-             Frågor/Avslutning
                        Alla

Kostnadsfritt, anmälan sker till Stefan Backlund Inlandets Teknikpark 070-589 60 51,
stefan.backlund@edu.vilhelmina.se senast den 8 november 2018.
OBS. Anmälan är endast för att vi ska veta hur många som kommer samt eventuell
specialkost, anges i anmälan, gluten, laktos etc.