Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark utvecklar mot hållbarhet

Behoven hos inlandets företag kommer att förändras, från att fokusera på globalisering till en hållbar omställning.

Inlandets Teknikpark möter detta genom att bygga upp kompetens och erbjuda support inom områden som:

  • Lean produktion
  • Cirkulär ekonomi/cirkulära affärsmodeller
  • Livscykelanalys i samarbete med Miljögiraff

Leverantörsnätverk

Kartläggning och matchning mellan inlandets företag och de större kustnära företagen.

Fler företag i inlandet blir kvalificerade (får möjlighet att lämna anbud) som underleverantörer till kustnära större företag, dels genom att företagen blir certifierade enligt ISO 9001/14001 och dels genom att leveransprecisionen hos företagen förbättras och når kravet 95% genom arbete med produktionsteknik och ständig förbättring.

 

Ledningssystem, ISO 9001/14001/45001

Teknikparken samverkar med Hans Bredberg  från Esam AB. Vi upprättar ett komplett ledningssystem för företaget inför en ISO-certifiering. Ledningssystemet läggs upp i 3LED som är en stabil, digital dokumentplattform. Hans är specialist på att bygga upp ledningssystem och att genomföra revisioner av system för många företag i olika branscher. Hans drivkraft är ”… att hjälpa företag och organisationer att få till bra styrning som hjälper dem att bli mer hållbara. Det skall vara enkelt och ge bra nytta.”

Teknikparken har under hösten 2020 byggt upp ett komplett ledningssystem hos ÅMV Production, och Hans har trimmat organisationen genom ett par uppföljningar. ÅMV är klara för certifiering inom ISO 9001/14001 i slutet av mars. Tillsammans är de ett team som gör företagets certifiering så enkel och smidig som möjligt.

När företaget behöver bygga upp ett vettigt och lättarbetat ledningssystem, kontakta Per Lindberg 070-265 22 14

Inköp och logistik

Här samverkar Elin Thorén med Kaj Falkenlund. Elin är utbildad inom operativt och strategiskt inköp och logistik och har uppdrag hos Dorotea Mekaniska sedan oktober 2020. Kaj har lång och gedigen erfarenhet av inköpsverksamhet i ett flertal företag, bl.a. Skultuna Induflex, ABB och GE Healthcare. Elin kan ta kortare och längre uppdrag, på heltid eller deltid med placering i inlandets företag. Kaj bistår på distans genom digitala möten och kortare besök på plats när så krävs. Tillsammans är de ett team som kan bistå inlandets företag med lösningar på alla frågor som gäller leverantörsavtal, lageroptimering, minimering av materialbrister och optimering av logistikflöden.

När det är dags för ert företag att trimma och utveckla inköp och logistik, kontakta Elin Thorén 073-822 21 23

CAD och 3D-scan/3D-print

Wille Lindgren jobbar med uppdrag åt ÅMV Production, Inpipe och Casströms m.fl.

Wille kan scanna in befintliga produkter i en 3D-miljö och printa förslag till prototypdetaljer och kortare provserier.Företagen, som är med i Inlandets Teknikpark, har möjlighet att med våra 3D-printrar kunna köra fram prototypdetaljer samt kortare provserier.
Teknikparken har så här långt hjälpt ett flertal företag och lokala innovatörer, bl.a.  Ecoclime, Inpipe och Vilhelmina ingenjörsbyrå med produktutveckling och att utveckla fler än 23 st prototyper.

När företaget har behov av den här typen av CAD- och 3D-tjänster, kontakta Wille Lindgren 072 – 519 40 94