Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu
 • Leverantörsnätverk
  • Kartläggning och matchning mellan inlandets företag och de större kustnära företagen.
  • Fler företag i inlandet blir kvalificerade (får möjlighet att lämna anbud) som underleverantörer till kustnära större företag, dels genom att företagen blir certifierade enligt ISO 9001/14001 och dels genom att leveransprecisionen hos företagen förbättras och når kravet 95% genom arbete med produktionsteknik och ständig förbättring.
 • ISO Ledningssystem
  • Under 2020-2023 fortsätter Inlandets Teknikpark att utveckla ett certifierings-projekt för att hjälpa företag att genomföra en certifiering mot ISO 9001 och 14001. Vi kommer att ta hjälp av ett konsultbolag som med sina specialister ska guida oss genom certifierings-processen. Är ni redan certifierade för ISO 9001 och vill gå vidare mot ISO 14001 går det hur bra som helst att delta. Här bjuder vi in alla Teknikparkens företag men även alla övriga företag är välkomna som känner att detta skulle vara ett stort steg in i framtiden för företagets utveckling. I detta projekt kan företag från alla möjliga branscher vara med.
  • Tveka inte utan hör gärna av er med frågor till Teknikparkens projektledare Stefan Backlund om ni är intresserade.
   Mail: stefan.backlund@edu.vilhelmina.se
   Tel: 070-5896051
 • 3D-printer (Rapid Prototyping)

Företagen, som är med i Inlandets Teknikpark, har möjlighet att med våra 3D-printrar kunna köra fram prototypdetaljer samt kortare provserier.
Teknikparken har så här långt hjälpt ett flertal företag och lokala innovatörer, bl.a.  Ecoclime, Inpipe och Vilhelmina ingenjörsbyrå med produktutveckling och att utveckla sammanlagt 23 st prototyper.

 

EU-projekt, avslutat 2019-11-30:

BBI – Bothnia Business Innovation

Ökad innovation genom stärkt regional samverkan mellan små och medelstora företag (SMF) och Umeå universitet.

Den tillverkande industrin inom regionen är viktig för regionens framtida fortlevnad. De lokala företagen är hårt pressade av att den globala marknaden blir allt mer integrerad i den lokala och även av konkurrensen från företag i storstadsmiljöer.
Projektet har tagit sig an detta genom att bygga gränsöverskridande business-to business nätverk där företagen tillsammans kan utveckla affärskoncept, stärka sina innovationer och utbyta kompetenser. Akademierna inom projektet fungerar i dessa nätverk som innovationsmotorer som driver utvecklingen och ger en stabil grund för hållbara nätverk.

 

Regionala Projekt, avslutade 2019-12-31:

Inlandsnod:

Inom detta projekt har Inlandets Teknikpark anskaffat ett antal lego-robotar, 3D-skrivare och utrustningar för VR-teknik som placerats ut i de deltagande kommunernas grundskolor för att öka intresset för gymnasial teknikutbildning, framförallt hos tjejer.
2017 – 2019 har grundskolorna i Åsele, Vilhelmina, Dorotea och Storuman fått utrustningen installerad.

Kompass 2020:

Projektet syftar till att stärka den regionala industrins konkurrensförmåga genom att bland annat öka effektiviteten i dess utveckling- och innovationsförmåga genom stärkta virtuella nätverk

Inom ramen för projektet kommer Teknikparken skapa en ”pilotnod” i Vilhelmina.

Projektkontoret syftar till att underlätta nätverksbyggande och kommunikation inom inlandet för att främja innovation, förändringsarbete, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling.

 

Skol- och universitetsprojekt, avslutat under 2019:

Livslängdstest Polarvagnen:

Polarvagnen har gett uppdrag till Teknikparken att konstruera och bygga en testrigg för livslängdstest av inredningsdetaljer i husvagnar. Arbetet har utförts av Malgomajskolans elever som går på Teknik- El & Energi-programmen. Arbetet var ett samarbetsprojekt där eleverna skulle konstruera, bygga och programmera testriggen.
Testriggen levererades och är i bruk sedan juni 2019.