Tfn: 070 – 589 60 51 info@inlandetsteknikpark.nu

Pågående projekt

Företagsprojekt:

 • Automation
  • Programmering av industrirobotar
  • Inlandets Teknikpark erbjuder fortbildning i programmering för företag. På Malgomajskolan har man sedan 2014 utbildat ett flertal elever i kursen Robotprogrammering (nationell kurs) på El & Energiprogrammet. Teknikparken har ordnat utbildning av lärare i Västerås i ABBs programvaror.

 

 • ISO Ledningssystem
  • Under 2019 erbjuder vi ett certifierings-projekt för att hjälpa företag att genomföra en certifiering mot ISO 9001 och 14001. Vi kommer att ta hjälp av ett konsultbolag som med sina specialister ska guida oss igenom certifierings-processen. Är ni redan certifierade för ISO 9001 och vill gå vidare mot ISO 14001 går det hur bra som helst att delta. Här bjuder vi in alla Teknikparkens företag men även alla övriga företag är välkomna som känner att detta skulle vara ett stort steg in i framtiden  för företagets utveckling. I detta projekt kan företag från alla möjliga branscher vara med.Tveka inte utan hör gärna av er med frågor till Teknikparkens projektledare Stefan Backlund om ni är intresserade. Mail: stefan.backlund@edu.vilhelmina.se Tel: 070-5896051
  • Anmälan till Stefan Backlund, se mail ovan eller ring.

 

 • IT teknik
  • Lokala nätverk, Datasäkerhet CAD/CAM

 

 • 3D-printer (Rapid Prototyping)

Företagen som är med i Inlandets Teknikpark har möjlighet att med hjälp av Malgomajskolan och de 3D-printrar som finns där kunna köra fram prototypdetaljer samt kortare provserier. Vi har så här långt hjälpt ett flertal företag, bl.a.  Ecoclime och Vilhelmina ingenjörsbyrå med att ta fram prototyper.

  • Solid Works och Inventor CAD-applikationer/utbildningar
  • Samtliga elever som går Teknikprogrammet läser kursen Teknik 1 där eleverna idag får en grundutbildning i Solid Works. Varje elev får i denna kurs konstruera en liten detalj/artikel i Solid Works, därefter överförs programmet som beskriver detaljen till 3D-printern som påbörjar en ”Utskrift”. När sedan utskriften är klar har man en färdig prototyp-artikel i handen som visar hur en färdig artikel kan komma att se ut.

 

 • Utbildningar på El & Energiprogrammet
  • Inlandets Teknikpark utreder för närvarande möjlighet att starta en utbildning till Vindkrafttekniker tillsammans med Malgomajskolan och Lärcentrum i Vilhelmina där även fler aktörer kan bli involverade.
 • Energiomvandling, styr-och reglerteknik, värmeväxling
  • Ett flertal av El & Energiprogrammets elever främst med inriktning Automation har arbetat i utvecklingsprojekt med några av de företag som är anslutna till Teknikparken. Projekten har i huvudsak varit inom energisektorn och gällt mätvärdesinsamling och uppbyggnad av test- och reglerutrustning. Detta har varit till nytta för såväl företagen som elevernas betyg och motivation. Projekten har sträckt sig över flera år och utrustningen som använts har även varit ett värdefullt tillskott i undervisningen av Malgomajskolans elever i de nationella kurserna i mät- och reglerteknik, Några av skolans elever har även erbjudits anställning hos dessa företag efter gymnasiet.
 • Mätteknik
  • Teknikparken har införskaffat utrustning som möjliggör fjärravläsning och loggning av temperatur, flöden mm på prov- och testanläggningar som kan finnas utanför skolans lokaler och som kommer att köras i Teknikprogrammets regi på Malgomajskolan. Exempel på olika mätningar kan vara verkningsgradsmätningar och livslängd.
  • Teknikparken har införskaffat en värmekamera för att med hjälp av den lokalisera hur värme och kyla transporteras i olika testanläggningar. Värmekameran kan också användas vid olika typer av felsökningar. Malgomajskolan har skapat ett mättekniskt centrum med säte i Vilhelmina med möjlighet till distanslösningar med fjärravläsning. Detta centrum kan bidra till väsentliga kostnadsbesparingar då flera företag tidigare var hänvisade till konsultfirmor av typen SP i Borås.

 

 

 

EU-projekt:

BBI – Bothnia Business Innovation

Ökad innovation genom stärkt regional samverkan mellan små och medelstora företag (SMF) och Umeå universitet.

Den tillverkande industrin inom regionen är viktig för regionens framtida fortlevnad. De lokala företagen är hårt pressade av att den globala marknaden blir allt mer integrerad i den lokala och även av konkurrensen från företag i storstadsmiljöer. Projektet kommer att angripa detta genom att bygga gränsöverskridande business-to business nätverk där företagen tillsammans kan utveckla affärskoncept, stärka sina innovationer och utbyta kompetenser. Akademierna inom projektet fungerar i dessa nätverk som en innovationsmotorer som driver utvecklingen och ger en stabil grund för hållbara nätverk.

 

Regionala Projekt:

Inlandsnod:

Inom detta projekt kommer Inlandets Teknikpark att anskaffa ett antal lego-robotar, 3D-skrivare och utrustning för VR-teknik som skall placeras ut i de deltagande kommunernas grundskolor för att öka intresset för gymnasial teknikutbildning framförallt hos tjejer. 2017 – 2018 har grundskolorna i Åsele, Vilhelmina, Dorotea och Storuman fått utrustningen installerad.

 

Kompass 2020:

Projektet syftar till att stärka den regionala industrins konkurrensförmåga genom att bland annat öka effektiviteten i dess utveckling- och innovationsförmåga genom stärkta virtuella nätverk

Inom ramen för projektet kommer Teknikparken skapa en ”pilotnod” i Vilhelmina.

Projektkontoret syftar till att underlätta nätverksbyggande och kommunikation inom inlandet för att främja innovation, förändringsarbete, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling.

 

Skol- och universitetsprojekt:

Livslängdstest Polarvagnen:

Polarvagnen har gett uppdrag till Teknikparken att konstruera och bygga en testrigg för livslängdstest av inredningsdetaljer i husvagnar. Arbetet skall utföras av Malgomajskolans elever som går Teknik- El & Energi-programmet. Arbetet blir ett samarbetsprojekt där eleverna skall konstruera, bygga och programmera testriggen.
Hösten 2018 är riggen konstruerad och byggnation pågår.