Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Lean produktion/Toyotas produktionssystem

Teknikparken utgår från QLEH-konceptet som vi har med oss från Saab Automobile. Det är en grundläggande princip och filosofi för alla som verkar inom industriproduktion och tjänsteföretag.

Framgången för varje verksamhet är beroende av att varje produktionsavsnitt tillverkar sin del med rätt kvalitet (Q), levererar i rätt tid (L) och till rätt kostnad (E) av motiverad personal (H). H står också för att vi låter Hållbarhet vara en del av Lean-utvecklingen med metoden Green Performance Map.

Teknikparken samarbetar med Gert Frick som har mångårig erfarenhet av utbildning och ledarskap med Toyotas produktionssystem på Saab Automobile, Scania, Volvo och JMAC.

Mer om Toyotas produktionssystem här

För mer information kontakta Eva Lindberg och Per Lindberg