Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Testa ett kvinnligt nätverk – för alla!

Kvinnor vill ha bättre förutsättningar för att se möjligheter med att stanna i Norrlands inland.

För att möta dagens och morgondagens behov av arbetskraft och kompetens behöver vi inom regionen visa unga kvinnor vilka fördelar, både med jobb och sociala nätverk, som finns på hemmaplan.

Vi tror att en del av lösningen är att bygga starkare relationer mellan oss kvinnor som verkar i regionen, och att lyfta fram förebilder.

Som ett första steg kommer Inlandets Teknikpark tillsammans med Handelskammaren skapa ett nätverk för kvinnor i regionen.

Vi vet av erfarenhet och från forskningen att den här typen av nätverk är viktiga rum för kvinnor i mansdominerade branscher. Målet med nätverket är att dels att dela erfarenheter och ge tillfällen för kompetensutveckling, dels att verka för rekrytering av kvinnor till våra industrier och företag.

Vad saknar du, i din verksamhet för att kunna utvecklas i ditt yrke, i ditt företag och i din bransch?

Inbjudan till en digital träff på länk den 15 december kl 13.30 – 15.30

Ellen Ragnarsson från Vkna och Caroline Jonsson från Rototilt Group AB medverkar och berättar om hur de jobbar och ge er lite tips och råd på hur ni …….

För mer info kontakta Teknikparken Elin Thorén tfn: 073 – 822 21 23
e-post: elin.thoren@edu.vilhelmina.se