Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Testa ett kvinnligt nätverk – för alla!

Kvinnor behöver bättre förutsättningar för att se möjligheter med att stanna i Norrlands inland.

För att möta dagens och morgondagens behov av arbetskraft och kompetens behöver vi inom regionen visa unga kvinnor vilka fördelar, både med jobb och sociala nätverk, som finns på hemmaplan.

Vi tror att en del av lösningen är att bygga starkare relationer mellan oss kvinnor som verkar i regionen, och att lyfta fram förebilder.

Som ett första steg vill Inlandets Teknikpark tillsammans med Handelskammaren skapa ett nätverk för kvinnor i regionen.

Vi vet av erfarenhet och från forskningen att den här typen av nätverk är viktiga rum för kvinnor i mansdominerade branscher. Målet med nätverket är att dels att dela erfarenheter och ge tillfällen för kompetensutveckling, dels att verka för rekrytering av kvinnor till våra industrier och företag.

Vad saknar du, i din verksamhet för att kunna utvecklas i ditt yrke, i ditt företag och i din bransch?

Inbjudan till en digital träff på länk den 15 december kl 13.30 – 15.30

Ellen Ragnarsson från Vkna och Caroline Jonsson från Rototilt Group AB medverkar och berättar om hur de jobbar och ge er lite tips och råd på hur just ni kan göra på ert företag för att komma framåt. 

 

För mer info kontakta Teknikparken Elin Thorén tfn: 073 – 822 21 23
e-post: elin.thoren@edu.vilhelmina.se

Vkna är baserat i Umeå och grundades 2014 utifrån en vilja att bidra till verklig förändring inom organisationer.

Vkna stödjer företag i att bygga jämlika och inkluderande arbetsplatser där människor trivs, kommer till sin rätt, har lika förutsättningar och mår bra på sin arbetsplats.

Ellen Ragnarsson från Vkna kommer vara med under nätverksträffen och berätta om Vknas arbete och ge lite tips och inspiration kring jämställdhet och inkludering.

Rototilt® är ett internationellt familjeföretag vars framgång bygger på långsiktig och målmedveten utveckling av produkter och processer.

Det började med utvecklingen av världens första tiltrotator, och fortsätter idag med ett brett produktprogram av tillbehör inom entreprenadbranschen.

Vårt huvudkontor och den största delen av vår produktion är placerad i Vindeln, men idag finns Rototilts bolag på marknader över hela världen.

Caroline Jonsson, produktchef och delägare av Rototilt berättar mer om Rototilt och deras arbete med hållbarutveckling och jämställdhet.

Varför är det viktigt? Hur bygger man en stabil värdegrund som bolag och ledare? Det berättar Caroline mer om den 15 december!