Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Certifiering ISO 9001 och 14001

ISO-certifiering är ett utmärkt sätt att jobba igenom ett företags verksamhet. Grunden bygger på ständig förbättring och resultatet blir att företaget har koll på hela verksamheten och vet var förbättringspotentialen är störst.

Teknikparken erbjuder en genomlysning av företagets möjligheter att skapa en Lean verksamhet och ett ISO-system upplagt i 3LED som är en stabil, digital dokumentplattform för företagets verksamhet från start och in i framtiden. Vi har backup support från Esam.

Är du intresserad av att diskutera ISO-certifiering för ditt företag?
Ring Stefan Backlund 070-589 69 51 eller Per Lindberg 070-265 22 14

Inköp

Elin Thorén är inköpare i Teknikparken och är en resurs för företag inom:

 • Dagligt inköp
 • Val av leverantörer, offerthantering, förhandlingar
 • Upprätta ramavtal, avtal, logistik
 • Minimering av materialbrist och optimering av lager
 • Kvalitetsöversyn av intern dokumentation, arbetsordrar, lagersaldo samt löpande uppdatering av Monitor

Är du intresserad av förstärkt inköps-kompetens för ditt företag?
Ring Elin Thorén 073-822 21 23

CAD-konstruktion & industridesign

Wille Lindgren är CAD-konstruktör och industridesigner i Teknikparken och är en resurs för företag inom:

 • Formgivning och utveckling av prototyper till konstruktioner genom att skapa solidmodeller genom 3D-scanning och printning i 3D-skrivare.
 • Konstruktion och uppdatering av befintliga konstruktioner. 2D- och 3D-CAD. Jobbar i Solid Works, Solid Edge och Monitor.
 • Arbeta med ständig förbättring avseende kvalitet, produktionsteknik och kostnader.

Är du intresserad av support med CAD-konstruktion för ditt företag?
Ring Wille Lindgren 072-519 40 94

Miljöteknik och Lean produktion

Eva Lindberg är Teknikparkens miljötekniker. Hon kan hjälpa företag med:

 • Livscykelanalys
 • Cirkulära affärsmodeller
 • Lean utbildning för industri-produktion enligt QLEH-konceptet

Livscykelanalys ISO 14044 och Miljövarudeklaration

Inlandets Teknikpark har ett pågående samarbete med Miljögiraff när det gäller Livscykelanalyser. Vi har möjlighet att erbjuda en LCA tillsammans med Miljögiraff till en rimlig kostnad under 2020-2022.  LCA är grunden för ett fortsatt arbete för att ta fram en Miljövarudeklaration (Environment Product Declaration, EPD).

Cirkulära affärsmodeller

En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet.

Det är ett förhållningssätt som har kopplingar till det som kallas ”Lean” inom industriell verksamhet.
Teknikparken erbjuder en genomgång av verktyget Cirkulär Business Model Canvas och support med en Circulytic- analys för företagen.
Resultatet från en sådan analys kan sedan inspirera och ligga till grund för en livscykelanalys.

Under hösten 2020 har Inlandets Teknikpark gått med i arbetet som Svenska Institutet för Standarder, SIS, gör för att ta fram en standard för cirkulär ekonomi och cirkulär design. Läs mer om det på SIS/TK616 

Lean Produktion

Teknikparken utgår från QLEH-konceptet som vi har med oss från Saab Automobile. Det är en grundläggande princip och filosofi för alla som verkar inom industriproduktion och tjänsteföretag.

Framgången för varje verksamhet är beroende av att varje produktionsavsnitt tillverkar sin del med rätt kvalitet (Q), levererar i rätt tid (L) och till rätt kostnad (E) av motiverad personal (H).

Teknikparken samarbetar med Gert Frick som har mångårig erfarenhet av utbildning och ledarskap inom Lean hos Scania, Volvo och JMAC.

Är du intresserad av att diskutera Miljöteknik eller Lean för ditt företag?
Ring Eva Lindberg 070-724 34 16