Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Certifiering ISO 9001 och 14001

ISO-certifiering är ett utmärkt sätt att jobba igenom ett företags verksamhet. Grunden bygger på ständig förbättring och resultatet blir att företaget har koll på hela verksamheten och vet var förbättringspotentialen är störst.

Teknikparken erbjuder en genomlysning av företagets möjligheter att skapa en Lean verksamhet och ett ISO-system upplagt i 3LED som är en stabil, digital dokumentplattform för företagets verksamhet från start och in i framtiden. Vi har backup support från Esam.

Är du intresserad av att diskutera ISO-certifiering för ditt företag?
Ring Stefan Backlund 070-589 69 51 eller Per Lindberg 070-265 22 14

Inköp

Elin Thorén är inköpare och finns hos oss i Teknikparken from 1 november. Hon kan hjälpa företag med:

•Dagligt inköp
•Val av leverantörer, offerthantering, förhandlingar
•Upprätta ramavtal, avtal, logistik
•Minimering av materialbrist och optimering av lager
•Kvalitetsöversyn av intern dokumentation, arbetsordrar, lagersaldo, löpande uppdatering av Monitor  

Elin börjar med ett uppdrag hos Dorotea Mekaniska AB i Dorotea.

CAD-konstruktion

Wille Lindgren är CAD-konstruktör och  jobbar i Teknikparken sedan 1 september. Han kan hjälpa företag med:

  • Bistå innovatörer att ta fram prototyper till sina konstruktioner genom att skapa solidmodeller för printning i våra 3D-skrivare.
  • Konstruktion och uppdatering av befintliga konstruktioner. 2D- och 3D-CAD. Jobbar i Solid Works och Solid Edge och Monitor
  • Arbeta med ständig förbättring avseende kvalitet, produktionsteknik och kostnader.

Wille har just nu uppdrag hos Polar och Dorotea Mekaniska i Dorotea.