Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Utbildning

Inlandets Teknikpark kan erbjuda behovskartläggning hos företagen i Västerbottens inland för att sedan ge uppdraget till Lärcentrum att ta fram skräddarsydda utbildningar inom affärssystem, inköp, produktionsteknik, kvalitetssystem och hållbarhet.

Utbildningarna ska vara företagsanpassade, och de flesta går att genomföra via distansutbildning.

Exempel på utbildningar

 • Kvalitetssäkring ISO 9001/14001
 • Livscykelanalys LCA enligt ISO 14044
 • Inköpsutbildning
 • Monitor affärs- och produktionssystem
 • Ledarskaps- och organisationsutveckling
 • Produktionsteknik

Utbildning i affärssystemet Monitor

Lärcentrum i Vilhelmina och Inlandets Teknikpark har tidigare erbjudit en uppskattad utbildning i affärssystemet MONITOR G4 vilken omfattar flera viktiga delar för att komma igång i systemet och att fördjupa sig.

Monitor G4 innehåller tio olika webbkurser anpassade för nybörjare. Kurserna börjar klockan 9.00 på morgonen och tar två timmar att genomföra. Du kanske är ny användare i MONITOR eller du kanske vill lära dig ett nytt område i systemet? Nivån är grundläggande och förhållandevis generell och du kommer att lära dig MONITORs grundflöden.

Webbkurserna i Monitor G4:

 • Systemets uppbyggnad
 • Tillverkning, Grunddata
 • Försäljningsflöde
 • Inköpsflöde
 • Tillverkning, Orderflöde
 • Operationslego
 • Lager
 • Behovsplanering
 • Ekonomi
 • Redovisning

Om du behöver en utbildning anpassad efter ditt företags processer krävs en utbildning på plats hos er eller på distans.
Teknikparken kommer att göra en inventering av intresset hos företagen i inlandet och erbjuda den här utbildningen när det finns behov.

Inköpsutbildning

Syftet med inköpsutbildningen är att kursdeltagarna ska få en god grund för att kunna göra effektiva och affärsmässiga inköp samt självständigt driva leverantörssamarbeten. Målet är att deltagarna ska få:

 • ett helhetsperspektiv över hela inköpsprocessen
 • bättre inköpskompetens och
 • ökad trygghet i rollen som inköpare.

Kursen är en grundutbildning och vänder sig till dig som idag jobbar med inköp eller till dig som kommer att ta steget in i en inköpsroll.

Kursinnehåll:

Inköpsteknik

 • Företagets intressenter, affärsidé och mål
 • Affärsmannaskap och inköpsfunktionens roll i företaget
 • Inköpsprocessen – från behovsanalys till leverans och uppföljning
 • Inköpsjuridik

Logistik

 • Leveransprocessen, leveransbevakning och kvalitet
 • Logistikens roll i företaget
 • Nyckeltalsanalyser

Inköpsekonomi

 • Introduktion till företagsekonomi
 • Kalkylering och företagets redovisning; resultat- och balansräkning

Förhandling

 • Förhandlingsprocessen – vad ska vi fokusera på? Offert parametrar, Val av leverantör
 • Praktiska case kring strategiska förhandlingar med förberedelser

För mer information, kontakta Per Lindberg, 070-365 22 14 eller per.lindberg@edu.vilhelmina.se