Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Utbildning

Inlandets Teknikpark genomför behovskartläggning hos företagen i Västerbottens inland och uppdrar sedan åt Lärcentrum att ta fram skräddarsydda utbildningar inom affärssystem, inköp, produktionsteknik, kvalitetssystem och hållbarhet.

Utbildningarna ska vara företagsanpassade, och de flesta går att genomföra via distansutbildning.

Exempel på utbildningar

  • Kvalitetssäkring ISO 9001/14001
  • Livscykelanalys LCA enligt ISO 14044
  • Inköpsutbildning
  • Monitor affärs- och produktionssystem
  • Ledarskaps- och organisationsutveckling
  • Produktionsteknik