Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Produktionsteknik

Dagens teknik inom produktutveckling och produktion är digitaliserad.
Inlandets Teknikpark samarbetar med Monitor ERP System och kan via Lärcentrum i respektive kommun erbjuda olika former av utbildning inom produktionsstyrning.
Produktionsstyrning med hjälp av Monitor Affärssystem ger möjlighet till digital kontroll av hela produktionsflödet, från tillverkning och inköp till lager och redovisning.

Inlandets Teknikpark genomför behovskartläggning via företagsbesök, samt arbete med effektivisering i företagen och ökad leveransprecision och arbete med ständiga förbättringar.