Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Industri

Teknikutveckling

Teknikparken vill vara ett bollplank till företagen i Västerbottens inland när de behöver utveckla sin verksamhet. Ett sådant område är produkt- och processutveckling och automation. Ett annat är när företaget är underleverantör till större företag och det ställs krav på kvalitetssäkring (ISO 9001, 14001, 14044) och förmåga att kunna arbeta med snabb produktutveckling t.ex. genom 3D-teknik, CAD och 3D-printing.

Industri

 • Kvalitetssystem ISO 9001/14001/14044
  • Teknikparken kan de här systemen och kan hjälpa företaget att snabbt nå nivån för certifiering
 • Automation/produktionsteknik
  • För att öka produktionskapaciteten och förkorta ledtider, minska kostnader och säkra kvalitetsnivån kan det vara intressant att installera robot och automatisera delar av produktionsflödet.
  • Inom Teknikparken finns samverkansfördelar med Malgomajskolans gymnasium där eleverna
   inom El & Energiprogrammet lär sig automation
 • Energiteknik
  • Det pågår en energiomställning i Sverige för att fasa ut fossila bränslen. I Västerbottens inland kan vindkraften spela en viktig roll och innebära många nya möjligheter för Inlandets företag. 
 • Formgivning
  • Teknikparken kan hjälpa företagen att kontakta Designhögskolan och Curiosum (fd. Sliperiet) vid Umeå universitet för att få hjälp med formgivning